r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Antarktis

Det finnes ingen norske kulturminner i de norske områdene i Antarktis som har fått fredningsstatus. I andre områder av Antarktis og de sub-Antarktiske øyene finnes det midlertid viktige norske kulturminner, der Riksantikvaren har deltatt i kulturminnevernet.

Rester av den norske hvalfangststasjonen på Deceptionøya har stor opplevelsesverdi for besøkende til Antarktis i dag. Foto: Susan Barr / Riksantikvaren

Tidligere sto det en liten hytte og flaggstang fra anneksjonshandlinger på 1920-tallet både på Peter I Øy og Bouvetøya, men disse ble tidlig sopt bort av det ekstreme været. To indiske minneplater i Dronning Maud Land, fra 1982 og 1990, er ført inn på listen over Kulturminner i Antarktis som er anerkjent av Antarktistraktatsystemet.

Selv om det ikke finnes noen norske kulturminner i de norske områdene i Antarktis som har fått en fredet status, finnes det viktige norske kulturminner i andre områder av Antarktis og de sub-Antarktiske øyene. Hvalfangststasjonen Whalers Bay og restene av hvalfangergravplassen samme sted på Deceptionøya er ført opp på den ovennevnte kulturminnelisten.

Deceptionøya er ett av de to mest besøkte stedene i Antarktis og Riksantikvaren utarbeidet i 2003 forvaltningsplanen for Whalers Bay kulturmiljø.

Se informasjonsfilmen om Whalers Bay som UK Antarctic Heritage Trust har laget i samarbeid med Riksantikvaren (YouTube).

Rester av en steinhytte fra 1903 på Pauletøya og en varde med depot etter Roald Amundsens sydpolekspedisjon er andre internasjonalt anerkjente norske kulturminner. Steinhytten regnes både som et norsk og svensk kulturminne.

I 2005 bidro Riksantikvaren til at Amundsens telt under isen ved Sydpolen ble fredet fra menneskelige inngrep. Riksantikvaren forvalter for tiden 4 millioner kroner fra Utenriksdepartementet som går til konservering av Carsten Borchgrevinks hytter på Kapp Adare, hvor den første overvintringen på det antarktiske kontinentet fant sted.

I årene 2012-14 forvaltet Riksantikvaren årlig 1,5 millioner kroner fra Utenriksdepartementet til et samarbeid med britiske myndigheter om de norske kulturminnene i britiske områder i Antarktis og sub-Antarktis. Pengene er hovedsakelig brukt på de historiske hvalfangststasjonene på Syd-Georgia. I tillegg til restaureringstiltak i Grytviken er hoveddelen av pengene brukt på en fullstendig og svært detaljert 3D-scanning av de forlatte hvalfangststasjonene. Disse er nå dokumentert for fremtiden på en god måte. Interaktive utstillinger av en del av det omfattende datasettet finnes på Hvalfangstmuseet i Sandefjord og Fram museum i Oslo, kombinert med historiske foto, filmer og intervjuer med tidligere hvalfangere. Samarbeidet med de britiske myndighetene fortsetter i 2015-17.

Film fra Deceptionøya