r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Å eie en fredet bygning

Eieren av en fredet bygning har fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv, men har også krav på råd og veiledning fra kulturminneforvaltningen. 

 • Søknadsskjema fartøyvern_utsnitt

  Tilskot

  Eigarar eller forvaltarar av kulturminne kan søkje om tilskot til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finn du informas...
 • Restaurering av tak

  Søknad om dispensasjon fra fredningsvedtak på bygninger

  Dersom eieren av en fredet bygning ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, må det søkes om dispensasjon fra fred...
 • Damsgård hovedbygning påkjørt av bil.

  Forsikring av fredete bygninger

  Riksantikvaren har lenge vært bekymret for at eiere av fredete bygninger ikke får forsikret eller fullverdiforsikret bygningene sine, og har oppfo...
 • Bilde av lafteknute med gammelt og nytt treverk.

  Råd om bygningsvern

  Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å ta vare på gamle hus.

Dispensasjons- behandling