r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

2017

Fredingar i 2017:

 • Hovedbygningen på Grønli i vinterdrakt sett fra hagen

  Grønli gård

  Grønli gård er med sine intakte bygninger, park, karpedam, alléer og hønsegård en god representant for lystgårdene på Jeløya ved Moss.Beskrivelse...
 • Husmannsplassen Tvestua

  Tvestua husmannsplass på Elvsholmen

  Tvestua på Åker gård i Hamar kommune er den best bevarte landarbeiderboligen i Hedmark fylke.Åker gård er en av de mest betydningsfulle storgården...
 • Sjøholt hotell. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals, Riksantikvaren

  Sjøholt hotell

  Sjøholt hotell i sveitserstil med si ruvande fasade med glaskledde verandaer, er eit velkjent landemerke langs hovedvegen mellom Vestnes og Ålesun...
 • Mølltunet_teaser

  Mølltunet

  Mølltunet er det best bevarte klyngetunet på Sunnmøre, med bygninger attende til 1700-talet som framleis er i bruk.Om kulturminnetMøllbygda ligg v...
 • Arbeiderboligene Eikelands verk

  Eikelands verk

  Eikelands verk forteller historien om industrisamfunnet som vokste opp rundt et jernverk og hvor utviklingen av samfunnet, gjennom skiftende tider...
 • Danserestauranten ute

  Danserestauranten

  En danserestaurant i tilknytning til et museum hører med til sjeldenhetene i Norge. Dette møtestedet knyttet til folkekulturen hadde sin storhetst...
 • Komsafjellet. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren

  Områdefredning Komsa

  Komsa, på samisk Gurravárri, er et fjell og et kulturlandskap i Alta kommune i Finnmark fylke, med spor etter bosetning og aktivitet fra flere tus...
 • Bakke lensmannsgård, fasade

  Bakke lensmannsgård

  Lensmannsgården på Bakke i Flekkefjord kommune i Vest-Agder har både fungert som fengsel, postkontor, helsestasjon og valglokale.LensmannsetatenLe...
 • Gården Sud-Åbø består av en rekke bygninger. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

  Gardstunet Sud-Åbø

  Garden Sud-Åbø ligg i den øvre delen av Åbøgrenda i Hjartdal i Telemark. Han ligg vakkert til i eit kulturlandskap med bygningar som er typiske fo...
 • Lille Hjortnes

  Lille Hjortnes

  Lille Hjortnes i Munkedamsveien på Skillebekk er et sjeldent eksempel på en av Oslos godt bevarte byløkker som fremdeles er i bruk.«Byløkker» i ho...
 • Ved Vrangfoss sluser med damvokterboligen.

  Bandakkanalen i Telemark

  Bandakkanalen forteller 125 års kanalhistorie på den lange vannveien som strakk seg fra det indre av Telemark fylke og ut til kystbyene og ga derm...
 • Sandviksbodene 78 B i Bergen. Foto: Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga.

  Sandviksboder 78B - Holmefjordboden i Bergen

  Holmefjordboden frå ca 1804 er blant dei største sjøbuene som framleis fins i Bergen, og den siste av sjøbuene der det vart lagra tørrfisk.Sjøbumi...
 • Halden gamle politikammer og fengsel er nå fredet. Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

  Halden gamle politikammer og fengsel

  I en bakgård midt i Halden sentrum ligger et lite, bortgjemt fengsel. Vegg i vegg ligger byens gamle politikammer. Begge ble tatt i bruk i 1863, o...
 • Møllergata skole

  Møllergata skole

  Møllergata skole er den eldste «allmueskolen» i Oslo som fremdeles er i bruk. Skolen dokumenterer nasjonens og hovedstadens skolehistorie fra den...
 • Rikstrygdeverket

  Det tidligere administrasjonsbygget for Rikstrygdeverket i Oslo

  Det opprinnelige anlegget for Rikstrygdeverket på Skillebekk representerer statens satsing på sentrale velferdsordninger for befolkningen i etterk...
 • Forum kino

  Forum kino

  Då Forum kino i Bergen sto ferdig i 1946, var dette den største frittliggande kinobygniga i Skandinavia. Kinoen er eit markant eksempel på funksjo...
 • Kvalfjord i Vikna

  Låna på Kvalfjord

  Kvalfjord gård i Nord-Trøndelag er knyttet til den landbaserte handelsvirksomheten langs kysten som i liten grad er dokumentert.  Både jektefart,...
 • Tollboden i Kragerø

  Kragerø tollbod

  Kragerø tollbod ligger ned mot Blindtarmen, havnepromenaden i Kragerø sentrum. Tollboden forteller om kystbyens kulturhistorie tilbake til seilsku...
 • Bøgata 3

  Bøgata 3 på Kampen

  Kampen er en av Oslos forsteder som fortsatt har en del av den opprinnelige forstadsbebyggelsen intakt, fra før byutvidelsen av Kristiania i 1878....
 • Normannsgata 48

  Normannsgata 48 på Kampen

  Kampen er en av Oslos forsteder som fortsatt har en del av den opprinnelige forstadsbebyggelsen intakt, fra før byutvidelsen av Kristiania i 1878....