r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Organisasjonsavdelingen

Skriv

Avdelingsdirektør: Astrid Auran Nesbø

Seksjon for HR og internforvaltning

Seksjonen har som hovedoppgave å levere tjenester til Riksantikvarens ledere og ansatte innenfor HR-området. Dette inkluderer blant annet leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering , HMS, personalforvaltning og sikkerhetsarbeid.

Seksjonen bistår også Riksantikvarens ledelse i endringsprosesser samt i utviklings- og omstillingsarbeid, og har sekretariatsfunksjonen for arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (IDF).

Seksjonssjef: Beate Bevan.

Seksjon for IKT

Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av og opplæring i Riksantikvarens IKT-løsninger, for IKT-sikkerhet og for digitalisering av kulturminneforvaltningen. Seksjonen forvalter den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, og Riksantikvarens geodata.

Seksjonssjef: Solveig Skjermo.

Juridisk seksjon

Seksjonen har ansvar for juridisk rådgiving, saksbehandling, veiledning og opplæring i lovverk knyttet til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Fungerende seksjonssjef: Anne Judith Munthe-Kaas.

Seksjon for økonomi og regnskap

Seksjonen har ansvar for økonomistyringen hos Riksantikvaren, herunder forvaltning av regelverk og bestemmelser om økonomistyring i staten, slik som budsjett, regnskap, analyser og rapportering. Seksjonen har også ansvaret for utbetaling av tilskudd.

Seksjonssjef: Mizdah Allaff.