r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvordan kan kommunen få hjelp?

I arbeidet med kulturminneplaner kan Riksantikvaren og regional kulturminneforvaltning bidra med veiledning og økonomiske midler. 

Nykenbrygga i Gratangen. Gratangen er en av kommunene som har fått midler til å lage kulturminneplan. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren.

Råd og veiledning

Dersom kommunen har spørsmål eller behov for veiledning kan de kontakte regional kulturminneforvaltning, både fylkeskommunen og Sametinget. De vil kunne bistå både når det gjelder prosess, planfaglige tema og kulturminnefaglige spørsmål. 

Riksantikvaren er rådgiver for fylkeskommuner og kommuner. Dette innebærer tett kontakt med fylkeskommunene, utvikling av veiledningsmateriell og formidling av kunnskap og erfaringer.

Både regionalforvaltningen og Riksantikvaren inviterer til nettverkssamlinger. Riksantikvaren arrangerer for eksempel Utviklingsnett, der tema i hovedsak er rettet mot kommuner og lokalsamfunn. 

Midler til kulturminneplaner og kompetansemodeller

Riksantikvaren bidrar med inntil 100 000 kroner til kommuner som ønsker å lage kulturminneplan. Kommunene kan for eksempel bruke midlene til lønn, registreringsarbeid eller medvirkningsprosesser. 

Kunnskapsoppbygging og kompetanseheving er viktige stikkord for arbeidet, for eksempel gjennom opplæring, kurs, nettverksarbeid og ulike typer bistand til kommunene. Riksantikvaren kan derfor bidra med inntil 200 000 til utvikling av kompetansemodeller. Fylkeskommunen, museer, kommuner som samarbeider og andre relevante aktører kan etablere kompetansemodeller og søke om midler til dette i arbeidet med kulturminneplaner.  

Fristen for å søke om midler er 15. januar hvert år. Invitasjonsbrev om å søke midler sendes fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i desember året før (se invitasjonsbrevet for 2019 i høyremargen), som blir videresendt til kommunene. 

Mange fylkeskommuner har også midler til arbeid med kulturminneplaner. Sjekk med fylkeskommunen hvilke muligheter som finnes.

Spørsmål om KIK?

Ta kontakt på kik@ra.no.