r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Status

Målet med prosjektet "Kulturminner i kommunen" er at 90 % av landets kommuner skal ha vedtatte planer med særlig fokus på kulturminner innen 2020. Kartet under gir en oversikt over status for dette arbeidet i kommunene.

I 2019 har 26 nye kommuner fått midler fra Riksantikvaren og startet opp arbeidet med kulturminneplaner. Samlet sett har nå mer enn 375 kommuner mottatt støtte siden 2011. 

Klikk på kartet for å gå til interaktivt kart med detaljer for hver kommune. 

Midtveisevaluering av KIK-prosjektet