r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Lovverket

 • Utsnitt av skjermdump fra Kulturminneloven

  Kulturminneloven

  Lov om kulturminner (kulturminneloven) er det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer. Det sterkeste virkemiddelet er...
 • Utsnitt fra skjermdump fra plan- og bygningsloven

  Plan- og bygningsloven

  Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er det viktigste virkemidlet for kommunen med hensyn til samfunns- og arealplan...
 • Andre relevante lover og forskrifter

  Her finner du en oversikt over relevante lover og forskrifter for kulturminneforvaltningen.(Lenker til Lovdata)LoverKulturminnelovenSvalbardmiljøl...