r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Publikasjonar

Riksantikvaren gir ut eigne publikasjonar, faktaark og andre typar informasjonsskriv.

 • Vitenarkivet

  Vitenarkivet

  I Riksantikvarens vitenarkiv finner du alle våre digitale publikasjoner. I tillegg finnes mange oppdragsrapporter som Riksantikvaren har bestilt f...
 • Illustrasjon_informasjonsark og brosjyrer

  Informasjonsark og brosjyrar

  Informasjonsarka og brosjyrane gir nyttig informasjon om ulike tema knytta til det å vere eigar eller brukar av eit kulturminne.Bygningar og anleg...
 • Illustrasjon trykte publikasjoner

  Trykte publikasjoner

  Riksantikvaren har et utvalg av sine trykte publikasjoner gratis tilgjengelig. Publikasjonene kan bestilles fra: postmottak@ra.no.Riksantikvarens...
 • Offentlige publikasjoner

  Offentlige publikasjoner

  Her finner du stortingsmeldingene og de offentlige utredningene (NOU-ene) som omhandler kulturminneforvaltningen.StortingsmeldingerMeld. St. 35 (2...