Kontakt oss

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjonen til alle våre ansatte.
Se også siden til ledelsen, og kontakt oss for øvrig kontaktinformasjon.

Navn Stilling Avdeling Seksjon Mobil Epost
Aase Hogfeldt-Eskevik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 789 Aase.Hogfeldt-Eskevik@ra.no
Adrian Szabo Aabech Konsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) Adrian.Szabo.Aabech@ra.no
Aleksandra Petie Einen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) aleksandra.petie.einen@ra.no
Anders Amlo Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 712 anders.amlo@ra.no
Andreas Skjetne Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 762 andreas.skjetne@ra.no
Anette Morvik Robberstad Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 822 Anette.morvik.robberstad@ra.no
Anke Loska Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 792 anke.loska@ra.no
Anne Nyhamar Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 721 anne.nyhamar@ra.no
Anne-Judith Munthe-Kaas Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 798 anne-judith.munthe-kaas@ra.no
Astrid Auran Nesbø Avdelingsdirektør for Organisasjonsavdelingen Organisasjonsavdelingen 950 47 424 Astrid.Auran.Nesbo@ra.no
Atle Omland Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 707 atle.omland@ra.no
Audun Skeidsvoll Assisterende riksantikvar Riksantikvaren potmottak@ra.no
Bård Langvandslien Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 785 bard.langvandslien@ra.no
Beate Strøm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 838 Beate.Strom@ra.no
Bjørn Erik Andersson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 454 85 440 Bjorn.Erik.Andersson@ra.no
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 715 bjorn.hakon.eketuft.rygh@ra.no
Bodil Johanne Paulsen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 829 Bodil.Johanne.Paulsen@ra.no
Brede Westad Brockstedt Konsulent Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 758 brede.westad.brockstedt@ra.no
Carl Anders Olsson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 749 carl.anders.olsson@ra.no
Cathrine Skredderstuen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 809 cathrine.skredderstuen.rolland@ra.no
Cecilie Askhaven Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 733 Cecilie.Askhaven@ra.no
Christer Vinje Gimse Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 960 14 487 Christer.vinje.gimse@ra.no
Desire Hopen Standal Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 913 16 624 Desire.Hopen.Standal@ra.no
Eldar Høe Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 769 eldar.hoe@ra.no
Elin Dalen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 738 elin.dalen@ra.no
Eline Ova Sveen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 804 eline.sveen@ra.no
Elisabeth Dahle Avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen Samfunnsavdelingen 470 51 250 elisabeth.dahle@ra.no
Elisabeth Nordling Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 28 713 elisabeth.nordling@ra.no
Erik Guldberg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 847 Erik.Guldberg@ra.no
Erik Pagander Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 852 erik.pagander@ra.no
Erik Småland Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 739 erik.smaland@ra.no
Espen Ophaug Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 458 70 521 Espen.ophaug@ra.no
Espen Ophaug Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 458 70 521 Espen.ophaug@ra.no
Eva Sætersdal Walderhaug Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 719 eva.walderhaug@ra.no
Evy Berg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 737 evy.berg@ra.no
Florence Froidevaux Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) Florence.Froidevaux@ra.no
Fredrik Eriksen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 747 fredrik.eriksen@ra.no
Frida McIntosh Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) Frida.mclntosh@ra.no
Geir Tvedt Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 982 02 840 geir.tvedt@ra.no
Geirr Olav Gram Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 28 714 geirr.olav.gram@ra.no
Gunvor Haustveit Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 760 gunvor.haustveit@ra.no
Haavard Stavaas Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 781 haavard.stavaas@ra.no
Hanna Kosonen Geiran riksantikvar Riksantikvaren postmottak@ra.no
Hanna Lønning Gjerdi Prosjektleder Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) Hanna.Lonning.Gjerdi@ra.no
Hanne Marie Fjeld Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 842 hanne.marie.fjeld@ra.no
Hanne Merete Moldung Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 797 hanne.merete.moldung@ra.no
Harald Ibenholdt Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 771 harald.ibenholt@ra.no
Hege Sejnæs Eilertsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 715 Hege.Sejnaes.Eilertsen@ra.no
Henrietta Taube Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 403 09 468 henrietta.taube@ra.no
Henrik Smith Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) Henrik.Smith@ra.no
Hilde Cathrine Sommer Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 824 hilde.cathrine.sommer@ra.no
Hilde Løveid Varvin Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 976 59 789 Hilde.Loveid.Varvin@ra.no
Ingeborg Magerøy Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 917 27 523 ingeborg.mageroy@ra.no
Inger Johanne Rystad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 813 inger.johanne.rystad@ra.no
Inger-Marie Aicher Olsrud Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 803 inger.marie.aicher.olsrud@ra.no
Ingrid Djupedal Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 741 ingrid.djupedal@ra.no
Ingrid Melgård Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 853 ingrid.melgard@ra.no
Ingrid Smestad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 821 ingrid.smedstad@ra.no
Ingunn Beyer Hansen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 477 91 920 ingunn.beyer.hansen@ra.no
Ingunn Holm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 805 ingunn.holm@ra.no
Isa Trøim Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 839 isa.troim@ra.no
Iselin Brevik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 745 iselin.brevik@ra.no
Ivar Nesse-Aarrestad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 849 ivar.aarrestad@ra.no
Jan Helge Skjerven Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 854 jan.helge.skjerven@ra.no
Jannie Schnedler Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 795 jannie.schnedler.johansen@ra.no
Jens Rytter Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 814 jens.rytter@ra.no
Jo Menzony Appelqvist Bakken Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 924 84 343 Jo.Bakken@ra.no
Jorun Elisabet Aresvik Hals Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 982 02 810 Jorun.Elisabet.Aresvik.Hals@ra.no
Jorunn Elise Gunnestad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) jorunn.elise.gunnestad@ra.no
Jorunn Elise Gunnestad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) jorun.elise.gunnestad@ra.no
Jostein Gundersen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 848 jostein.gundersen@ra.no
Jostein Løvdal Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 794 jostein.lovdahl@ra.no
Joumana Daroische Rådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 780 Joumana.Daroische@ra.no
Kaare Stang Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 825 kaare.stang@ra.no
Kenneh Hoff Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) Kenneth.Hoff@ra.no
Knut Halvorsen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) Knut.halvorsen@ra.no
Kristi Vindedal Engasjement på pensjonistvilkår Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 846 kristi.vindedal@ra.no
Kristian Løseth Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 724 kristian.loseth@ra.no
Kristian Rasmussen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 775 Kristian.rasmussen@ra.no
Kristine Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 774 kristine.johansen@ra.no
Kristine Ledsten Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 806 kristine.ledsten@ra.no
Lars Erik Eibak Bru Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 728 lars.bru@ra.no
Lars Rogstad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 450 04 970 Lars.Rogstad@ra.no
Leidulf Mydland Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 28 711 leidulf.mydland@ra.no
Leif Anker Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 28 709 leif.anker@ra.no
Lene Buskoven Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 412 09 393 lene.buskoven@ra.no
Linda Veiby Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 844 linda.veiby@ra.no
Line Bårdseng Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 808 line.bardseng@ra.no
Lise Cathrine Thorsrud-Bakkene Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 28 718 LiseCathrine.Thorsrud-Bakkene@ra.no
Lise Evjen Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 404 73 720 lise.evjen@ra.no
Live Johannessen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 773 live.johannessen@ra.no
Maja Basioli Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 922 18 190 Maja.Basioli@ra.no
Mari Røkke Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 993 86 968 Mari.Rokke@ra.no
Mari Solheim Sandsund Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 28 733 Mari.Solheim.Sandsund@ra.no
Mari Søbstad Amundsen Fagkoordinator Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 920 59 571 mari.sobstad.amundsen@ra.no
Mari Sørli Rådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 911 75 106 mari.sorli@ra.no
Maria Samudrika Lytomt Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 782 Maria.Samudrika.Lytomt@ra.no
Maria Sølversen Prosjektleder Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 928 43 524 Maria.Solversen@ra.no
Marianne By Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 776 Marianne.By@ra.no
Marianne Saastad Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 815 marianne.saastad@ra.no
Marit Hellum Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 905 49 055 marit.hellum@ra.no
Marit Huuse Spesialrådgiver Riksantikvaren 982 02 767 marit.huuse@ra.no
Marit Vestvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 791 marit.vestvik@ra.no
Marte Boro Fagdirektør Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 28 730 marte.boro@ra.no
May Britt Håbjørg Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 770 may.britt.habjorg@ra.no
Merethe Lindholt Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 457 24 009 Merethe.lindholt@ra.no
Mizdah Allaff Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 711 mizdah.allaff@ra.no
Mona Therese Mårnes Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 744 mona.therese.maarnes@ra.no
Monica Bache Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 858 Monica.Bache@ra.no
Noelle Dahl-Poppe Prosjektleder Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 857 noelle.dahl-poppe@ra.no
Olaf Steen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 834 Olaf.Steen@ra.no
Olaf Sverre Berntsen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 719 olaf.sverre.berntsen@ra.no
Ole Grimsrud Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 819 ole.grimsrud@ra.no
Ole Søe Eriksen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 901 85 968 Ole.Soe.Eriksen@ra.no
Øystein Hagland Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 841 Oystein.Hagland@ra.no
Øyvind Aase Fluge Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 735 Oyvind.Aase.Fluge@ra.no
Ragnhild Hoel Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 763 ragnhild.hoel@ra.no
Rahat Bashir Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 766 Rahat.Bashir@ra.no
Randi Silviken Lærling Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 783 randi.silviken@ra.no
Ronny Haugan Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 802 ronny.haugan@ra.no
Seung Hae Yu Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 759 Seung.Hae.Yu@ra.no
Sigrid Murud Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 480 41 840 sigrid.murud@ra.no
Solveig Skjermo Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 480 34 224 Solveig.Skjermo@ra.no
Ståle Arfeldt Bergås Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 772 staale.arfeldt.bergaas@ra.no
Stian Wessel Johnsen Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 477 12 374 Stian.Wessel.Johnsen@ra.no
Susanna Thommesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 835 susanna.thommessen@ra.no
Susanne Hedemann Hiorth (fungerende kommunikasjonsdirektør) Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 787 Susanne.Hedemann.Hiorth@ra.no
Svein Braaten Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 730 svein.braaten@ra.no
Synne Vik Torsdottir Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 843 Synne.Vik.Torsdottir@ra.no
Terje de Groot Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 860 Terje.deGroot@ra.no
Terje Enerstvedt Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 28 717 Terje.Enerstvedt@ra.no
Thomas Arnesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 413 17 373 Thomas.arnesen@ra.no
Tonje Nicolaisen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 734 tonje.nicolaisen@ra.no
Tor Kristian Torsvik (i permisjon) Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 930 51 504 tor.kristian.torsvik@ra.no
Tor Ryan Andresen Konsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 984 93 408 tor.ryan.andresen@ra.no
Tove Elise Ihler Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 28 704 tove.ihler@ra.no
Trude Luice Nedregård Isaksen Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsenheten (Stab) 916 56 273 trude.isaksen@ra.no
Turid Kolstadløkken Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen Kulturminneavdelingen 975 90 277 Turid.Kolstadlokken@ra.no
Tuva Løkse Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 457 29 144 tuva.lokse@ra.no
Ulf Holmene Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 765 ulf.holmene@ra.no
Ulla Britt Wiig Kristensen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 932 03 864 Ulla.Britt.Wiig.Kristensen@ra.no
Vegard Berggård Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 723 vegard.berggard@ra.no
Vemund Olstad Prosjektleder Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 716 Vemund.Olstad@ra.no
Vignir Freyr Helgason Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 748 Vignir.Freyr.Helgason@ra.no
Viktoria Hamran Fjellbekk Prosjektleder Riksantikvaren 926 00 260 viktoria.hamran.fjellbekk@ra.no

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 22. februar 2021