Kontakt oss

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjonen til alle våre ansatte.
Se også siden til ledelsen, og kontakt oss for øvrig kontaktinformasjon.

Navn Stilling Avdeling Seksjon Mobil Epost
Aase Hogfeldt-Eskevik (i permisjon) Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 789 Aase.Hogfeldt-Eskevik@ra.no
Adrian Szabo Aabech Konsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) Adrian.Szabo.Aabech@ra.no
Anders Amlo Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 712 anders.amlo@ra.no
Andreas Skjetne Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 762 andreas.skjetne@ra.no
Anke Loska Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 792 anke.loska@ra.no
Anne Midtrød Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 28 703 anne.midtrod@ra.no
Anne Nyhamar Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 721 anne.nyhamar@ra.no
Anne Røsvik Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 816 anne.rosvik@ra.no
Anne Tveit Praktikant Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Anne-Judith Munthe-Kaas Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 798 anne-judith.munthe-kaas@ra.no
Åse Bitustøl Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 720 ase.bitustol@ra.no
Astrid Auran Nesbø Avdelingsdirektør for Organisasjonsavdelingen Organisasjonsavdelingen 950 47 424 Astrid.Auran.Nesbo@ra.no
Atle Omland Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 707 atle.omland@ra.no
Audun Skeidsvoll Assisterende riksantikvar Riksantikvaren potmottak@ra.no
Bård Langvandslien Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 785 bard.langvandslien@ra.no
Beate Strøm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 838 Beate.Strom@ra.no
Birgitte Aga Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 929 94 661 Birgitte.Aga@ra.no
Bjørn Erik Andersson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 454 85 440 Bjorn.Erik.Andersson@ra.no
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 715 bjorn.hakon.eketuft.rygh@ra.no
Bodil Johanne Paulsen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 829 Bodil.Johanne.Paulsen@ra.no
Brede Westad Brockstedt Lærling Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 758 brede.westad.brockstedt@ra.no
Carl Anders Olsson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 749 carl.anders.olsson@ra.no
Carl Gordon Stavøstrand Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 834 Carl.Gordon.Stavostrand@ra.no
Cathrine Skredderstuen Rolland Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 809 cathrine.skredderstuen.rolland@ra.no
Cecilie Askhaven Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 733 Cecilie.Askhaven@ra.no
Cecilie Smith-Christensen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 757 Cecilie.Smith-Christensen@ra.no
Desire Hopen Standal Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 913 16 624 Desire.Hopen.Standal@ra.no
Einar Karlsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 778 einar.karlsen@ra.no
Eldar Høe Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 769 eldar.hoe@ra.no
Elin Dalen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 738 elin.dalen@ra.no
Eline Ova Sveen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 804 eline.sveen@ra.no
Elisabeth Dahle Avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen Samfunnsavdelingen 470 51 250 elisabeth.dahle@ra.no
Elisabeth Nordling Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 28 713 elisabeth.nordling@ra.no
Erik Guldberg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 847 Erik.Guldberg@ra.no
Erik Pagander Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 852 erik.pagander@ra.no
Erik Småland Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 739 erik.smaland@ra.no
Eva Sætersdal Walderhaug Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 719 eva.walderhaug@ra.no
Evy Berg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 737 evy.berg@ra.no
Florence Froidevaux Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) Florence.Froidevaux@ra.no
Fredrik Eriksen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 747 fredrik.eriksen@ra.no
Geir Tvedt Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 982 02 840 geir.tvedt@ra.no
Glenn Terje Løken Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) glenn.terje.loken@ra.no
Gunvor Haustveit Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 760 gunvor.haustveit@ra.no
Haavard Stavaas Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 781 haavard.stavaas@ra.no
Hanna Guldhaug Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen 982 02 830 Hanna.Guldhaug@ra.no
Hanna Kosonen Geiran riksantikvar Riksantikvaren postmottak@ra.no
Hanna Lønning Gjerdi Prosjektleder Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) Hanna.Lonning.Gjerdi@ra.no
Hanne Marie Fjeld Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 842 hanne.marie.fjeld@ra.no
Hanne Merete Moldung Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 797 hanne.merete.moldung@ra.no
Harald Ibenholdt Prosjektleder Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 771 harald.ibenholt@ra.no
Hege Sejnæs Eilertsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 715 Hege.Sejnaes.Eilertsen@ra.no
Henrietta Taube Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 403 09 468 hentrietta.taube@ra.no
Hilde Cathrine Sommer Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 824 hilde.cathrine.sommer@ra.no
Hilde Løveid Varvin Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 976 59 789 Hilde.Loveid.Varvin@ra.no
Ingeborg Magerøy Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 837 ingeborg.mageroy@ra.no
Inger Johanne Rystad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 813 inger.johanne.rystad@ra.no
Inger-Marie Aicher Olsrud Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 803 inger.marie.aicher.olsrud@ra.no
Ingrid Djupedal Fagdirektør Kulturminneavdelingen 982 02 741 ingrid.djupedal@ra.no
Ingrid Melgård Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 853 ingrid.melgard@ra.no
Ingrid Smestad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 821 ingrid.smedstad@ra.no
Ingunn Holm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 805 ingunn.holm@ra.no
Isa Trøim Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 839 isa.troim@ra.no
Ivar Nesse-Aarrestad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 849 ivar.aarrestad@ra.no
Jan Helge Skjerven Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 854 jan.helge.skjerven@ra.no
Jannie Schnedler Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 795 jannie.schnedler.johansen@ra.no
Jens Rytter Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 814 jens.rytter@ra.no
Jorun Elisabet Aresvik Hals Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 982 02 810 Jorun.Elisabet.Aresvik.Hals@ra.no
Jostein Gundersen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 848 jostein.gundersen@ra.no
Jostein Løvdal Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 794 jostein.lovdahl@ra.no
Joumana Daroische Rådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 780 Joumana.Daroische@ra.no
Kaare Stang Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 825 kaare.stang@ra.no
Kaja von Hedenberg Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 28 705 Kaja.Hedenberg@ra.no
Karen Thommesen Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 723 karen.thommesen@ra.no
Karin Axelsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 859 karin.axelsen@ra.no
Kim Rainer Mattson Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 900 47 134 kim.rainer.mattson@ra.no
Kjell Andersen Engasjement på pensjonistvilkår Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 713 kjell.andresen@ra.no
Kristi Vindedal Prosjektleder Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 846 kristi.vindedal@ra.no
Kristian Løseth Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 72 kristian.loseth@ra.no
Kristin Eliassen Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 742 kristin.eliassen@ra.no
Kristine Johansen Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 774 kristine.johansen@ra.no
Kristine Ledsten Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 806 kristine.ledsten@ra.no
Kristine Vågen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) Kristine.Vagen@ra.no
Lars Erik Eibak Bru Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 728 lars.bru@ra.no
Lars Reinholt Aas Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 752 Lars.Reinholt.Aas@ra.no
Lars Rogstad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 450 04 970 Lars.Rogstad@ra.no
Laura White Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 936 86 581 laura.white@ra.no
Leidulf Mydland Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 28 711 leidulf.mydland@ra.no
Leif Anker Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 28 709 leif.anker@ra.no
Lene Buskoven Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 412 09 393 lene.buskoven@ra.no
Linda Veiby Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 844 linda.veiby@ra.no
Line Bårdseng Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 808 line.bardseng@ra.no
Linn Brox Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 28 732 Linn.Brox@ra.no
Lise Cathrine Thorsrud-Bakkene Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 28 718 LiseCathrine.Thorsrud-Bakkene@ra.no
Lise Evjen Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 720 lise.evjen@ra.no
Live Johannessen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 773 live.johannessen@ra.no
Louise Brunborg-Næss Prosjektleder Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 482 97 373 Louise.Brunborg-Naess@DNT.no
Maja Basioli Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 922 18 190 Maja.Basioli@ra.no
Maja Langeland Førstekonsulent Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) maja.langeland@ra.no
Mari Søbstad Amundsen Fagkoordinator Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 920 59 571 mari.sobstad.amundsen@ra.no
Mari Sørli Rådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 911 75 106 mari.sorli@ra.no
Maria Samudrika Lytomt Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 782 Maria.Samudrika.Lytomt@ra.no
Maria Sølversen Prosjektleder Staben for økonomi og virksomhetstyring 928 43 524 Maria.Solversen@ra.no
Marianne By Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 776 Marianne.By@ra.no
Marianne Saastad Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 815 marianne.saastad@ra.no
Marit Berge Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 751 marit.berge@ra.no
Marit Hellum Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 905 49 055 marit.hellum@ra.no
Marit Huuse Spesialrådgiver Riksantikvaren 982 02 767 marit.huuse@ra.no
Marit Sørumgård Engasjement på pensjonistvilkår Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK)
Marit Vestvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 791 marit.vestvik@ra.no
Marita Seim Førstekonsulent Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 827 marita.seim@ra.no
Marte Boro Fagdirektør Samfunnsavdelingen 982 28 730 marte.boro@ra.no
May Britt Håbjørg Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 770 may.britt.habjorg@ra.no
Mizdah Allaff Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 982 02 711 mizdah.allaff@ra.no
Mona Therese Mårnes Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 744 mona.therese.maarnes@ra.no
Mona Vibeke Moe Seniorrådgiver Staben for økonomi og virksomhetstyring 986 49 186 mona.vibeke.moe@ra.no
Monica Bache Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 858 Monica.Bache@ra.no
Noelle Dahl-Poppe Prosjektleder Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 857 noelle.dahl-poppe@ra.no
Olaf Steen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 834 Olaf.Steen@ra.no
Olaf Sverre Berntsen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 719 olaf.sverre.berntsen@ra.no
Ole Grimsrud Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 819 ole.grimsrud@ra.no
Ole Søe Eriksen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 901 85 968 Ole.Soe.Eriksen@ra.no
Øivind Sebastian Barkerud Konsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 779 Oivind.Sebastian.Barkerud@ra.no
Øystein Hagland Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 841 Oystein.Hagland@ra.no
Øyvind Aase Fluge Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 735 Oyvind.Aase.Fluge@ra.no
Per David Martinsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 855 per.martinsen@ra.no
Ragnhild Hoel Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 763 ragnhild.hoel@ra.no
Rahat Bashir Førstekonsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 766 Rahat.Bashir@ra.no
Ronny Haugan Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 802 ronny.haugan@ra.no
Seung Hae Yu Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 759 Seung.Hae.Yu@ra.no
Sigrid Murud Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 480 41 840 sigrid.murud@ra.no
Sissel Carlstrøm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 732 sissel.carlstrom@ra.no
Sissel Ramstad Skoglund Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 856 sissel.ramstad.skoglund@ra.no
Solveig Skjermo Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 480 34 224 Solveig.Skjermo@ra.no
Ståle Arfeldt Bergås Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 772 staale.arfeldt.bergaas@ra.no
Stian Wessel Johnsen Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 477 12 374 Stian.Wessel.Johnsen@ra.no
Susanna Thommesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 835 susanna.thommessen@ra.no
Susanne Hedemann Hiorth Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 787 Susanne.Hedemann.Hiorth@ra.no
Svein Braaten Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 730 svein.braaten@ra.no
Synne Vik Torsdottir Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 843 Synne.Vik.Torsdottir@ra.no
Terje de Groot Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen 982 02 860 Terje.deGroot@ra.no
Terje Enerstvedt Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 28 717 Terje.Enerstvedt@ra.no
Tina Cecilie Sjøgren Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 980 18 962 tina.sjogren@ra.no
Tone Eggan Pokorny Konsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) Tone.Eggan.Pokorny@ra.no
Tonje Nicolaisen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 982 02 734 tonje.nicolaisen@ra.no
Tor Kristian Torsvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 930 51 504 tor.kristian.torsvik@ra.no
Tove Elise Ihler Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 28 704 tove.ihler@ra.no
Trond Taugbøl Engasjement på pensjonistvilkår Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 833 trond.taugbol@ra.no
Turid Årsheim Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 726 turid.arsheim@ra.no
Turid Kolstadløkken Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen Kulturminneavdelingen 975 90 277 Turid.Kolstadlokken@ra.no
Ulf Holmene Fagdirektør Kulturminneavdelingen 982 02 765 ulf.holmene@ra.no
Ulla Britt Wiig Kristensen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 932 03 864 Ulla.Britt.Wiig.Kristensen@ra.no
Vegard Berggård Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 723 vegard.berggard@ra.no
Vemund Olstad Prosjektleder Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 716 Vemund.Olstad@ra.no
Vignir Freyr Helgason Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 748 Vignir.Freyr.Helgason@ra.no

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 24. juni 2020