Kontakt oss

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjonen til alle våre ansatte.
Se også siden til ledelsen, og kontakt oss for øvrig kontaktinformasjon.

bool(false)

E-postadresser

E-post til ansatte er fornavn.etternavn@ra.no, eller fornavn.mellomnavn.etternavn@ra.no.
Husk at navn med bindestrek er ett navn, og ikke to. Det vil da settes slik : navn-navn.etternavn@ra.no.

Navn Stilling Avdeling Seksjon Mobil
Aase Hogfeldt-Eskevik (i permisjon) Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 789
Albion Demiri Lærling Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT)
Aleksandra Petie Einen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Alexander Myrseth Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Anders Amlo Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 712
Andreas Skauen Pedersen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 477 53 891
Andreas Skjetne Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 762
Anette Morvik Robberstad Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 822
Anke Loska Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 792
Anne Nyhamar Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 721
Anne-Judith Munthe-Kaas Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 798
Astrid Auran Nesbø Avdelingsdirektør for Organisasjonsavdelingen Organisasjonsavdelingen 950 47 424
Atle Omland Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 707
Audun Skeidsvoll Assisterende riksantikvar Riksantikvaren
Bård Langvandslien Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 785
Beate Strøm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 838
Berit Rønsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV)
Bjørn Erik Andersson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 454 85 440
Bjørn Håkon Eketuft Rygh Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 715
Bodil Johanne Paulsen (i permisjon) Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 829
Carl Anders Olsson Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 749
Cathrine Skredderstuen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 809
Cecilie Askhaven Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 481 90 411
Christer Vinje Gimse Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 960 14 487
Christopher David Millar Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Dag Erlend Lohne Mohn Prosjektleder Samfunnsavdelingen 920 35 254
Elin Dalen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 02 738
Eline Sveen Fagdirektør Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 804
Elisabeth Dahle Avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen Samfunnsavdelingen 470 51 250
Elisabeth Nordling Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 28 713
Ellen Arntzen Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV)
Erik Guldberg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 847
Erik Småland Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 739
Espen Ophaug Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 458 70 521
Eva Walderhaug Fagdirektør Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 719
Evy Berg Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 737
Finn Neumayer Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for økonomi- og virksomhetstyring (OØV) 993 43 563
Fredrik Eriksen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 747
Geir Tvedt Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 982 02 840
Gunvor Haustveit Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 913 94 883
Hanna Kosonen Geiran riksantikvar Riksantikvaren
Hanna Lønning Gjerdi Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 845
Hanne Marie Fjeld Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 842
Hanne Merete Moldung Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 797
Harald Ibenholt Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 771
Hege Sejnæs Eilertsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 715
Heidi Hvidsten Golüke Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 915 40 465
Henrik Smith Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Hilde Cathrine Sommer Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 824
Hilde Løveid Varvin Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 976 59 789
Ina Halvorsen Førstekonsulent Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 989 05 685
Ingeborg Magerøy Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 917 27 523
Inger Johanne Rystad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 813
Inger Marie Aicher Olsrud Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 803
Ingrid Djupedal Fagdirektør Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 741
Ingrid Melgård Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 853
Ingunn Beyer Hansen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 477 91 920
Ingunn Holm Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 805
Isa Trøim Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 839
Ivar Aarrestad Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 849
Jan Helge Skjerven Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 473 33 189
Jannie Schnedler Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 795
Jens Rytter Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 814
Jo Bakken Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 924 84 343
Jorid Martinsen Prosjektleder Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Jorun Elisabet Aresvik Hals Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 982 02 810
Jorunn Elise Gunnestad Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Jostein Gundersen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 848
Jostein Løvdal Fagdirektør Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 794
Kaare Stang Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 825
Karen Elkjær Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Karin Axelsen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Kenneh Hoff Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK)
Kjersti Aase Winjum Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Knut Halvorsen Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB)
Kristian Løseth Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 724
Kristian Rasmussen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 775
Kristina Woll Lunke Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 28 714
Kristine Johansen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 774
Lars Bru Fagdirektør Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 982 02 728
Lars Groseth Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 28 732
Leidulf Mydland Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 28 711
Leif Anker Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 28 709
Lene Buskoven Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 412 09 393
Linda Veiby Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 844
Line Bårdseng Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 808
Lise Evjen Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 404 73 720
Live Johannessen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 414 79 224
Margret Lie Wessel Prosjektleder Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT)
Mari Røkke Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 993 86 968
Mari Solheim Sandsund Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 28 733
Mari Søbstad Amundsen Fagkoordinator Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 920 59 571
Mari Sørli Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen 911 75 106
Maria Samudrika Lytomt Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 782
Maria Sølversen Prosjektleder Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 928 43 524
Marianne Saastad Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 815
Marit Hellum Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 905 49 055
Marit Vestvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 791
Martine Sande Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ)
Mona Therese Mårnes Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 744
Monica Bache Rådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 858
Morten Størksen Seniorrådgiver Analyse og statistikkenheten (Stab) 907 70 233
Noelle Dahl-Poppe Seksjonssjef Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 986 08 970
Olaf Steen Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 834
Olaf Sverre Berntsen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 719
Ole Grimsrud Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arkeologiske kulturminner (SAK) 982 02 819
Ole Søe Eriksen Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 901 85 968
Øystein Hagland Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 982 02 841
Øyvind Aase Fluge Rådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 952 41 551
Ragnhild Hoel Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 763
Randi Silviken Lærling Kommunikasjonsenheten (Stab) 982 02 783
Ronny Haugan Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 802
Rønnaug Rauk Sundling Praktikant Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 456 57 642
Rønnaug Rauk Sundling Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 456 57 642
Sigrid Murud Seksjonssjef Kulturminneavdelingen Seksjon for fredning og verneplaner (KFV) 480 41 840
Sofie Søvik Rådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM)
Solveig Skjermo Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 480 34 224
Ståle Arfeldt Bergås Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 772
Stian Wessel Johnsen Seksjonssjef Organisasjonsavdelingen Seksjon for HR og drift (OHD) 477 12 374
Susanna Thommesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 835
Susanne Hedemann Hiorth Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 905 00 896
Svein Braaten Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for foto, arkiv og bibliotek (OFAB) 982 02 730
Synne Vik Torsdottir Seniorrådgiver Kommunikasjonsenheten (Stab) 971 13 465
Terje deGroot Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for kirkesaker (KK) 982 02 860
Terje Enerstvedt Rådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 28 717
Thomas Arnesen Seniorrådgiver Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 413 17 373
Tor Kristian Torsvik Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 930 51 504
Tor Ryan Andresen Konsulent Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 984 93 408
Tove Ihler Seniorrådgiver Kulturminneavdelingen Juridisk seksjon (KJ) 930 69 864
Trude Isaksen Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsenheten (Stab) 916 56 273
Turid Kolstadløkken Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen Kulturminneavdelingen 975 90 277
Vegard Berggård Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 723
Vemund Olstad Prosjektleder Organisasjonsavdelingen Seksjon for digitale tjenester (ODT) 982 02 716
Vignir Freyr Helgason (i permisjon) Seniorrådgiver Samfunnsavdelingen Seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) 982 02 748
Viktoria Hamran Fjellbekk Prosjektleder Analyse og statistikkenheten (Stab) 926 00 260

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 22. juni 2022