Nyheter

Ny vår for gammel hage

Gjennom EØS-prosjektet «Old Road to New Paths» blir kulturarv fra middelalderens klosterliv tatt i bruk i dag, både i Ungarn og i Norge.

Publisert: 15. mai 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av urtehage og urtehus. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Urtehage Og Urtehus Denne flotte urtehagen og læringssenteret for behandling og bruk av urter i Ópusztaszer National Heritage Park i Ungarn er et resultat av EØS-prosjektet Old Road to New Paths. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren

Kontrastene er store mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Ópusztaszer National Heritage Park i Ungarn, som er partnere i EØS-prosjektet. Mens NIBIO Svanhovd ligger over 300 kilometer nord for polarsirkelen, holder Ópusztaszer til i den sørlige delen av Ungarn der klimaet er langt vennligere. I tillegg er det stor forskjell på antall besøkende. Mens NIBIO Svanhovd hadde 11 500 besøkende i fjor, tar den ungarske parken imot ca. 200 000 besøkende årlig.

Likevel har prosjektet vist at partnerne har hatt gjensidig nytte av å samarbeide, utveksle erfaringer og dele kunnskap om urter, kulturarv og historie. Den nye urtehagen og nybygget, som skal være et læringssenter for behandling og bruk av urter i den ungarske parken, er bare noen av resultatene som prosjektet kan vise til.

Gjensidig kunnskapsdeling

NIBIO Svanhovd har lang erfaring med planter og hagebruk, som de har delt med sin ungarske partner. Kunnskapsdelingen har imidlertid ikke bare gått én vei, men har vært gjensidig. – Vi har mye kunnskap om det plantefaglige, som urteproduksjon, jordsmonn og vanning, mens ungarerne også er veldig gode på å sette det inn i en kulturhistorisk kontekst ved å bruke stedets historie i formidlingen og bygge videre på tradisjonell bruk av urter.

bilde av prosjektdeltakerne: den norske ambassadøren til Ungarn, Olav Berstad (t.v.), sammen med fornøyde prosjektdeltakere fra ungarsk og norsk side under den offisielle avslutningen av EØS-prosjektet. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Ungarsk-norsk prosjektsamarbeid Den norske ambassadøren til Ungarn, Olav Berstad (t.v.), sammen med fornøyde prosjektdeltakere fra ungarsk og norsk side under den offisielle avslutningen av EØS-prosjektet "Old road to new paths" Foto: Anja Heie, Riksantikvaren

Det gleder vi oss til å gjøre i Norge også, sier Ragnar Våga Pedersen, som er kommunikasjonsdirektør hos NIBIO. Ópusztaszer er heller ikke et hvilket som helst sted i Ungarn, men har en viktig plass i landets historie. Det var i dette området madjarene slo seg ned i år 896, noe som blir skildret i parkens hovedattraksjon, panoramamaleriet «Arrival of the Hungarians» (Feszty Panorama).

Bilde av urtehagen. Etter hvert skal 10 000 planter spire og gro her sammen med frukttrær og rosebusker som vil danne yttergrensene til hagen. Foto: Desiré Hopen Standal, Riksantikvaren
Urtehagen Etter hvert skal 10 000 planter spire og gro her sammen med frukttrær og rosebusker som vil danne yttergrensene til hagen. Foto: Desiré Hopen Standal, Riksantikvaren

I hjertet av det som i dag er Ópusztaszer National Heritage Park er et mønster av ruiner etter bendiktinerklosteret Szer fra slutten av det 11. århundret avdekket gjennom omfattende arkeologiske undersøkelser.

I tilknytning til dette middelalderklosteret var det en urtehage. Gjennom kulturarvsprosjektet blir historien om denne hagen vekket til live igjen.

Mange planter og mange muligheter

De to partnerne har sammen valgt ut 65 ulike urter. Hvilke urter som ble valgt ut, var ikke tilfeldig, men tar utgangspunkt i hva gamle skrifter forteller om urter i middelalderen. Etter planen skal i alt 10 000 planter pryde et område på over 3 000 m2.

Ved urtehagen er det også satt opp et læringssenter der skoleklasser, lokalbefolkningen og andre besøkende i parken kan delta på kurs og ulike aktiviteter. Det nye bygget inneholder både fasiliteter for dyrking av frøplanter, tørking og bearbeiding av urter. Her er det med andre ord ikke bare gode muligheter for å lære om urter, men også for å utvikle av lokale produkter basert på de utvalgte urtene, som for eksempel krydder, olje og såpe.

Bilde av urter. Urtene er valgt ut med utgangspunkt i kunnskap om bruk av urter i middelalderen. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Urter Urtene er valgt ut med utgangspunkt i kunnskap om bruk av urter i middelalderen. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Bilde av et nettbrett. Utvikling av formidlingsmateriell, der utvalgte urter blir presentert for besøkende ved både NIBIO Svanhovd i Finnmark og i Ópusztaszer National Heritage Park i Ungarn, var en viktig del av prosjektet. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren
Formidlingsmateriell Utvikling av formidlingsmateriell, der utvalgte urter blir presentert for besøkende ved både NIBIO Svanhovd i Finnmark og i Ópusztaszer National Heritage Park i Ungarn, var en viktig del av prosjektet. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren

Sysselsetting, verdiskaping og internasjonal erfaring

Målet med prosjektet er ikke bare at den ungarske parken skal få en ny attraksjon som vil tiltrekke seg turister, men at urtehagen og læringssenteret også skal være et positivt bidrag til lokalmiljøet gjennom å skape arbeidsplasser og bidra til lokal identitet og verdiskaping.

I tillegg er prosjektet et godt eksempel på hvordan partnere fra ulike land kan dra gjensidig nytte av et samarbeid på kulturarvsfeltet, og få verdifull internasjonal erfaring.

– For et forskningsinstitutt som NIBIO er internasjonalt samarbeid veldig viktig. Norge er et lite land, også forskningsmessig. Derfor må vi ut i verden for å lære og for å få nye impulser, understreker Våga Pedersen.

Gjennom studiebesøk og workshops i både Norge og Ungarn har begge parter vært ute i verden for å få nye impulser som de vil ta med seg videre, også etter at det vellykkede prosjektet som er støttet av EØS-midlene er avsluttet.

Dato 05.05.2017 10:47 endret 05.05.2017 10:58

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.
Les mer på riksantikvaren.no/EOS-midlene