Siste nytt

Nyheter om verdiskaping

Nyheter om verdiskaping

Oslo 1324

Oslo 1324 nå er lansert! Her kan du utforske Oslo på starten av 1300-tallet fra din egen sofa, på kontoret, eller om du vil, med vandrekart i Middelalderparken. Prosjektet har fått verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren i 2020 og 2021.

Publisert: 7. desember 2022

Nyheter om verdiskaping

Prosjektfortelling: Bygningsvern i nord

Midt-Troms museum har kartlagt ressurser og samlet aktører for et felles løft for nordnorsk, samisk og kvensk bygningsvern.

Publisert: 9. juni 2022 | Endret: 13. juni 2022

Nyheter om verdiskaping

Prosjektforteljing: Ein bit av historia i Møre og Romsdal

Målet med fylkeskommunens verdiskapingsprogram er å respektere, utvikle og løfte fram materiell og immateriell kulturarv og framheva eigenarta kultur i lokalsamfunna.

Publisert: 10. mai 2022 | Endret: 22. juni 2022

Nyheter om verdiskaping

Nettverksmøte for verdiskaping – reiseliv og besøksforvaltning

Riksantikvaren og Agder fylkeskommune inviterer til nettverkssamling om verdiskaping på kulturmiljøfeltet onsdag 31. august til fredag 2. september. Samlingen arrangeres som en båtreise og starter i Arendal om ettermiddagen på onsdag og avsluttes i Kristiansand ved lunsjtider på fredag.

 

Publisert: 6. mai 2022 | Endret: 22. juni 2022

Nyheter om verdiskaping

Nettverk for bygningsvern i nord

Bygningsvern i nord er et nettverk av aktører som representerer nordnorsk, samisk og kvensk bygningsvern. Forprosjektet som er koordinert av Midt-Troms museum, har fått støtte fra Riksantikvaren over post 77. Nettverket har sett på hele verdikjeden med utdanning, kompetanseheving, håndverk og material-leveranser. Resultatene fra prosjektet utgjør et solid kunnskapsgrunnlag for en videre koordinert regional satsing i regi av Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Publisert: 22. oktober 2021 | Endret: 17. januar 2022

Nyheter om verdiskaping

Knaben gruver – midtpunkt i helhetlig reisemålsutvikling

Å ta i bruk kulturmiljø til beste for lokalsamfunn og reiseliv, krever systematisk innsats over flere år. Tålmodighet og god oversikt over offentlige så vel som private aktører fra lokalt til nasjonalt nivå, er viktig. Kvinesdal kommune har satset på attraktivitetsbygging i gruvelandskapet Knabeheia siden 2014. Kommunen har heldigvis god drahjelp fra Agder fylkeskommune.

Publisert: 4. oktober 2021 | Endret: 17. januar 2022

Nyheter om verdiskaping

Fagseminar og fagverksbru på Skolmen

Sluttføringen av nye Skolmen bru over Dokkaelva ble markert i Brudalen 3. og 4 september. Lokalbefolkning, samarbeidspartnere og bruentusiaster fikk innføring i statiske beregninger, karbonbinding og en spennende rekonstruksjonsprosess, samt både bløtkake og korpsmusikk.

Publisert: 10. september 2021 | Endret: 17. januar 2022

Nyheter om verdiskaping

Handlingsplan for verdiskaping

Verdiskaping ble etablert som arbeidsområde i kulturminneforvaltningen som en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Verdiskapingsprogrammet med 11 pilotprosjekter ble gjennomført i perioden 2006-10. Sluttrapporten fra Riksantikvaren gir en oversikt over programarbeidet. Programmet ble videreført som en tilskuddspost under Riksantikvarens budsjettområde, men mange omtaler ordningen fremdeles som programmet.

Publisert: 2. juli 2021 | Endret: 17. januar 2022

Publisert: 22. oktober 2021