Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for Riksantikvaren innebærer i all hovedsak at budsjett for 2020 videreføres neste år. Riksantikvarens tilskuddsmidler, som bevaringsprogrammene for kulturminner og kulturmiljø, er på 479 652 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette...

Opning av ny historisk vandrerute

Historiske vandreruter finnes over heile landet, og er eit samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Riksantikvaren. De utvalde rutene gir deg flotte friluftsopplevingar i kombinasjon med spanande kulturarv. Viglesdalen i Ryfylkeheiene. Foto: John Petter Nordbø...

Årsrapport for 2019

Riksantikvaren sin årsrapport er ei årleg oppsummering av vårt arbeid. Rapporten inneheld informasjon om kva vi arbeider med, men også nøkkeltal knytta til prosjekta våre. Den er tilgjengeleg både på nett og i trykt utgåve....
1 2 3 9