Om Riksantikvaren

Riksantikvarens kulturminnepris

Kvart år blir Riksantikvarens kulturminnepris delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for kulturminne.

Eigarane av Møllstunet i Geiranger vant kulturminneprisen i 2021. Foto: Sigurd Neby, Willy Nikkers AS

Entusiastar land og strand rundt gjer ein strålande innsats for å ta vare på våre kulturminne.

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminne
  • formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne

Om prisen
Prisen består av eit kunstverk og diplom. I tillegg mottar vinnaren 50 000 kroner.
Dersom vinnaren er ein offentleg institusjon, vil pengepremien bli gitt til ein frivillig organisasjon eller eigar, som vinnaren kan bestemme.

Kven kan få prisen?
Prisen blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for å ta vare på kulturminne, kulturmiljø og landskap. Prisen blir delt ut på Riksantikvarens Høstmøte november 2023.

Nominasjon
Vinnaren blir valt av ein jury på bakgrunn av nominasjonsforslag. Juryen består av Riksantikvarens leiargruppe.

Fristen for innsending var 1. juni 2023

Riksantikvarens kulturminnepris 2023

Fristen for å nominere kandidatar var 1. juni 2023
Vinnar blir annonsert i november 2023

Tidlegare vinnarar av kulturminneprisen:
2019: Torbjørn Løland og Per Olav Mathiesen
2018: Foreningen Gamle Skudeneshavn
2017: Rindegården v/eierne Monica Lill Normann og Mads Rogn
2016: Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager
2015: Else «Sprossa» Rønnevig
2014: Hjerleid skole og håndverkssenter
2013: Johannes Rørtveit
2012: Geirr Vetti

Spørsmål om prisen eller om innsendinga?

Kontakt Gunvor Haustveit på e-post: gha@ra.no

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 6. juni 2023