Fredning og verneplaner

Ingressen er den første teksten etter overskriften. Ingressen bør være et kort sammendrag av teksten og beskrive tekstens hovedinformasjon. Ingressen skal bekrefte for leseren at det er den riktige teksten, og bør skille seg utseendemessig fra annen løpende tekst.

Brødtekst, eller løpende tekst, skal kodes med avsnittselemenet <p>. Dette gjør at det er enkelt å hoppe fra avsnitt til avsnitt. Unngå også elementene <br> og <hr> for å skape avsnitt. Unngå også tomme avsnittselement.

Publisert: 27. november 2019