Eøs-prosjekt

«Home for Cooperation»: Utvikling av fredssenter på Kypros

Siden 1974 har Kypros vært delt i to, med en FN-kontrollert buffersone mellom den sørlige gresk-kypriotiske delen og den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. I 2011 åpnet senteret «Home for Cooperation» i denne buffersonen, i et restaurert bygg fra 1950-tallet, med mål om å skape et sted der den delte befolkningen kan møtes for fredsbygging og interkulturell dialog.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 18. februar 2020

Home for Cooperation Senteret for samarbeid og fredsbygging står i den FN-kontrollerte buffersonen, mellom de to delene av Kypros Foto: EEAgrants.org

Om prosjektet

«Home for Cooperation»-senteret fikk i perioden 2009-2014 støtte fra EØS-midlene til å skape et sted for dialog og møte mellom gresk- og tyrkiskkyprioter. Bygningen er opprinnelig fra 1950-tallet, og ble før delingen av Kypros brukt som både bolig og næringslokale. EØS-midlene støttet restaureringen av dette bygget, og senteret tilbyr i dag utstillinger, opplæring og kontorplasser og har blitt en unik møteplass for den delte befolkningen på Kypros. I 2014 var dette prosjektet en av vinnerne av EUs gjeve pris for kulturarv, Europa Nostra Awards. Prosjektet fortsetter i den nye finansieringsperioden, 2014-2021.

Jeg er glad for at vi viderefører støtten til initiativer som bringer gresk- og tyrkiskkyprioter sammen, særlig Home for Cooperation som er en unik møteplass for folk fra nord og sør på øya

-Utenriksminister, Ine Eriksen Søreide

 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  CY04-0001

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Kypros

 • Prosjekteier

  Association for Historical Dialogue and Research

 • Nettsted

  www.home4cooperation.info

 • Beløp

  € 674,725