Eøs-prosjekt

Reconstruction of the fortress and revitalization of the adjacent park, Mladějovice

Dette prosjektet er et samarbeid mellom borgerforeningen (civic association) for bevaringen av kulturminnet Panský dvůr og den tidligere festningen Mladějovice (CZ), Skyhøyt live scene (NO), hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Home for people with disabilities Osek) (CZ), den romersk-katolske menigheten i Strakonice (CZ) og kunstskolen Elementary Art School, Strakonice (CZ).

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 29. juni 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Festningen har vært forsømt i mange år, og er i en slik dårlig forfatning at det er utilgjengelig for publikum. Nå skal bygningen restaureres. Hovedmålet for prosjektet er å redde festningen fra forfall. Det å skaffe dyktige håndverkere og nødvendig utstyr har derfor vært viktig. Nå skal reisverket og det faste interiøret sikres. I tillegg skal tekniske ledninger og teknisk anlegg gjennomgås og rustes opp for å brannsikre bygningen.

Dessuten skal festningen tilrettelegges for besøk, og det skal opprettes et kulturtilbud i form av arrangementer som blant annet utstillinger og konserter. Samarbeidet med partnere som kan styrke kulturtilbudet i forbindelse med – og i tilknytning til dette kulturminnet er derfor verdifullt. De planlagte aktivitetene retter seg mot det allmenne publikum, ungdom og minoriteter.

Prosjektet har som mål å styrke regionens økonomiske og kulturelle bærekraft, og man ønsker å legge vekt på å skape arbeidsplasser for funksjonshemmede.

Norsk partnerskap

Dette prosjektet har ikke en norsk prosjektpartner.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Civic association for the preservation and conservation of the cultural monument Panský dvůr and the former fortress, Mladějovice

 • Andre partnere

  Elementary Art School, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Roman Catholic parish Strakonice Home for people with disabilities Osek

 • Beløp

  803 623