Eøs-prosjekt

Reconstruction of the fortress and revitalization of the adjacent park, Mladějovice

Dette prosjektet er et samarbeid mellom borgerforeningen (civic association) for bevaringen av kulturminnet Panský dvůr og den tidligere festningen Mladějovice (CZ), Skyhøyt live scene (NO), hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Home for people with disabilities Osek) (CZ), den romersk-katolske menigheten i Strakonice (CZ) og kunstskolen Elementary Art School, Strakonice (CZ).

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Festningen har vært forsømt i mange år, og er i en slik dårlig forfatning at det er utilgjengelig for publikum. Nå skal bygningen restaureres. Hovedmålet for prosjektet er å redde festningen fra forfall. Det å skaffe dyktige håndverkere og nødvendig utstyr har derfor vært viktig. Nå skal reisverket og det faste interiøret sikres. I tillegg skal tekniske ledninger og teknisk anlegg gjennomgås og rustes opp for å brannsikre bygningen.

Dessuten skal festningen tilrettelegges for besøk, og det skal opprettes et kulturtilbud i form av arrangementer som blant annet utstillinger og konserter. Samarbeidet med partnere som kan styrke kulturtilbudet i forbindelse med – og i tilknytning til dette kulturminnet er derfor verdifullt. De planlagte aktivitetene retter seg mot det allmenne publikum, ungdom og minoriteter.

Prosjektet har som mål å styrke regionens økonomiske og kulturelle bærekraft, og man ønsker å legge vekt på å skape arbeidsplasser for funksjonshemmede.

Norsk partnerskap

Skyhøyt Live scene er «lillebror/søster» til Skyhøyt festivalen og driver med live musikk i form av enkeltstående konsertopplevelser og mindre arrangementer på ulike scener i Romsdal. Skyhøyt mener det beste ved musikken er totalopplevelsen, ikke bare at den skal høres. Derfor er de interessert i å tenke utenfor boksen og teste ut nye rammer for gode konsertopplevelser.

Det norske partnerskapet kommer til å bidra med sin erfaring når det gjelder å gjennomføre, økonomistyre og prosessdrive prosjektet ettersom de har stor kompetanse på det området.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Civic association for the preservation and conservation of the cultural monument Panský dvůr and the former fortress, Mladějovice

 • Norsk partner

  Skyhøyt Live scene

 • Partners nettsted

  mappno.com

 • Andre partnere

  Elementary Art School, Strakonice, Kochana z Prachové 263 Roman Catholic parish Strakonice Home for people with disabilities Osek

 • Beløp

  803 623