Eøs-prosjekt

Revitalisering av historiske bysentre

Estland har en rik kulturarv, men på grunn av fraflytting og urbanisering har mange historiske bygninger i små byer blitt stående tomme og etter hvert forfalt. Forlatte og nedslitte historiske bygninger utgjør ikke bare et tap av verdifulle kulturminner, men er også negativ betydning for det generelle bomiljøet i området.

Publisert: 3. juli 2020 | Endret: 12. mai 2023

Kuressaare Den lille byen Kuressaare er en av de ni utvalgte byene som skal støttes gjennom det estiske kulturprogrammet. Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Om prosjektet

Det estiske National Heritage Board er Riksantikvarens søsterorganisasjon i Estland. De har identifisert ni estiske byer som har historiske bykjerner og som er hardt rammet av fraflytting: Paide, Rakvere, Võru, Valga, Lihula, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu og Viljandi. Dette prosjektet skal støtte disse byene i bruk av de historiske bykjernene som kilde til sosial og økonomisk utvikling. Prosjektet vil bestå av to deler: «bevisstgjøring» og «kapasitetsbygging».

Under paraplyen «bevisstgjøring» skal det iverksettes flere tiltak: det skal lages en guidebok til det historiske området i hver av de ni byene, lages en utgivelse om ny bruk av gamle bygninger og lages en utstilling om ny bruk av historiske bykjerner. Videre skal det produseres og settes opp plaketter og informasjonsskilt i bevaringsområdene, samt en guidet gåtur gjennom de historiske områdene i hver av de ni byene. Prosjektet er spesielt rettet mot lokalbefolkningen, og det vil i løpet av prosjektet arrangeres en fotokonkurranse for barn og voksne om den lokale kulturarven.

Aktivitetene under paraplyen «kapasitetsbygging» vil være mer rettet mot alle som jobber med byutvikling og kulturarv. Enten det er ansatte i kommunal og regional forvaltning, håndverkere, eller andre fagfolk. Denne delen av prosjektet vil inneholde et seminar om kulturarvsbasert lokal utvikling, workshops om restaurering av historiske bygg, og kurs i forvaltning av kulturarv.

Målet med prosjektet er å gi lokalbefolkningen bedre kjennskap til kulturarven i deres nærområde, samt at fagfolk vil lære og utvikle metoder og ferdigheter som vil hjelpe dem å bedre bevare og forvalte kulturminner i fremtiden.

Norsk partnerskap

Riksantikvaren deltar som norsk partner i dette prosjektet. Byutvikling er en strategisk viktig tematikk for Riksantikvaren, sett i lys av bystrategien som ble utviklet for noen år siden. Riksantikvaren vil bidra i utveksling av kompetanse og erfaringer med vår estiske søsterorganisasjon, og vil delta i flere av arrangementene.

Link til YouTube video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Estonian National Heritage Board

 • Nettsted

  www.muinsuskaitseamet.ee

 • Norsk partner

  Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.riksantikvaren.no

 • Beløp

  € 458,000