Eøs-prosjekt

Revitalisering av historiske bysentre

Fraflytting og urbanisering er en utfordring for flere historiske  bysentre i Estland. I dette prosjektet skal ni utvalgte estiske byer bruke kulturarv som drivkraft for til byutvikling.

Publisert: 3. juli 2020 | Endret: 16. november 2023

En gammel bygning med eksponerte tømmervegger og en nedslitt dørkarm med avflasset maling.
Kuressaare Den lille byen Kuressaare er en av de ni utvalgte byene som skal støttes gjennom det estiske kulturprogrammet. Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Om prosjektet

Estland har en rik kulturarv, men på grunn av fraflytting og urbanisering har mange historiske bygninger i små byer blitt stående tomme og etter hvert forfalt. Forlatte og nedslitte historiske bygninger utgjør ikke bare et tap av verdifulle kulturminner, men er også negativ betydning for det generelle bomiljøet i området.

Det estiske National Heritage Board er Riksantikvarens søsterorganisasjon i Estland. De identifiserte ni estiske byer som har historiske bykjerner og som er hardt rammet av fraflytting: Paide, Rakvere, Võru, Valga, Lihula, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu og Viljandi. Dette prosjektet har støttet disse byene i bruk av de historiske bykjernene som kilde til sosial og økonomisk utvikling. Prosjektet har bestått av to deler: «bevisstgjøring» og «kapasitetsbygging». 

Under paraplyen «bevisstgjøring» har det blitt iverksettes flere tiltak: det er laget en guidebok til det historiske området i hver av de ni byene, utgitt en ny publikasjon om ny bruk av gamle bygninger og det er laget en utstilling om ny bruk av historiske bykjerner. Videre er det produsert og satt opp plakater og informasjonsskilt i bevaringsområdene, samt at det er laget en guidet gåtur gjennom de historiske områdene i hver av de ni byene. Prosjektet har vært spesielt rettet mot lokalbefolkningen, og det har vært arrangert en fotokonkurranse for barn og voksne om den lokale kulturarven. 

Aktivitetene under paraplyen «kapasitetsbygging» har vært rettet mot alle som jobber med byutvikling og kulturarv. Enten det er ansatte i kommunal og regional forvaltning, håndverkere, eller andre fagfolk. Denne delen av prosjektet har fokusert på seminarer om kulturarvsbasert lokal utvikling, workshops om restaurering av historiske bygg, og kurs i forvaltning av kulturarv. 

Målet med prosjektet har vært å gi lokalbefolkningen bedre kjennskap til kulturarven i deres nærområde, samt at fagfolk har fått utvikle metoder og ferdigheter som vil hjelpe dem å bedre bevare og forvalte kulturminner i fremtiden. 

Norsk partnerskap

Riksantikvaren har deltatt som norsk partner i dette prosjektet. Byutvikling er en viktig tematikk for Riksantikvaren, sett i lys av Riksantikvarens bystrategi som ble utviklet for noen år siden. Riksantikvaren har bidratt i utveksling av kompetanse og erfaringer med vår estiske søsterorganisasjon, og har deltatt i flere av arrangementene. 

Lenke til YouTube video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Estonian National Heritage Board

 • Nettsted

  www.muinsuskaitseamet.ee

 • Norsk partner

  Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.riksantikvaren.no

 • Beløp

  € 458,000

Nærbilde av et dekorert vindu på et blått hus med hvite detaljer, avfalsset maling og sprekker på vinduskarmene.
Historiske bysentre – Paide Det estiske National Heritage Board har identifisert ni historiske bykjerner som inngår i prosjektet: Paide, Rakvere, Võru, Valga, Lihula, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu og Viljandi.
Foto: Martin Siplane
Et gammelt, blågrønt hus med hvite vinduskarmer, en gate og en liten sølvgrå bil foran.
Historiske bysentre Võru
Foto: Martin Siplane
Nærbilde av et slitt inngangsparti, med hvite søyler, sprukken mur og doble dører.
Historiske bysentre Võru
Foto: Martin Siplane
Oversiktsbilde av et historisk bysentrum med et tårn i bakgrunnen, omringet av grønne trær.
Historiske bysentre Paide
Foto: Martin Siplane
En hvit, historisk villa me dblå vinduskarmer liggende i skyggenn av høye, grønne trær.
Historiske bysentre Paide
Foto: Martin Siplane
Utstillingslokale i en tidligere gårdsbygning/låve, med kunst hengende fra takbjelkene.
Historiske bysentre Haapsalu
Foto: Martin Siplane
Et moderne utstillingslokale i en gammel murbygning, med kunst på veggene og en skulptur i midten.
Historiske bysentre Utstilling i Haapsalu
Foto: Martin Siplane
Et gammelt hvitt hus med blågrønne vinduskarmer og skifertak, liggende ved en vei med fortau.
Historiske bysentre Utstilling i Haapsalu
Foto: Martin Siplane
Detaljbilde av et sekskant-formet vindu i tre.
Historiske bysentre Haapsalu
Foto: Martin Siplane
Historiske bysentre Haapsalu
Foto: Martin Siplane
En slitt gårdsbygning i murstein, med dobbel tredør og skrått tak, med gress og busker rundt.
Historiske bysentre Kuressaare
Foto: Martin Siplane
Innvendig i en tidligere gårdsbyging med bjelker i taket, murvegger og diverse gjenstander liggende på gulvet, som en gammel kano, stiger, paller og poser.
Historiske bysentre Kuressaare
Foto: Martin Siplane
En slitt mursteinsbygning i to etasjer, med gjenspikrede vinduer og en slitt, gul dør, vei og grønt gress foran.
Historiske bysentre Kuressaare
Foto: Martin Siplane