Eøs-prosjekt

Revitalisering av historiske bysentre

Estland har en rik kulturarv, men på grunn av fraflytting og urbanisering har mange historiske bygninger i små byer blitt stående tomme og har etter hvert forfalt. Forlatte og nedslitte historiske bygninger utgjør ikke bare et tap av verdifulle kulturminner, men er også negativt for det generelle bomiljøet i området.

Publisert: 3. juli 2020

Kuressaare Den lille byen Kuressaare er en av de ni utvalgte byene som skal støttes gjennom det estiske kulturprogrammet. Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Om prosjektet

Det estiske National Heritage Board har identifisert ni estiske byer som har historiske bykjerner og som er hardt rammet av fraflytting: Paide, Rakvere, Võru, Valga, Lihula, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu og Viljandi. Dette prosjektet skal støtte disse byene i bruk av de historiske bykjernene som kilde til sosial og økonomisk utvikling. Prosjektet vil bestå av to deler: bevisstgjøring og kapasitetsbygging.

Under paraplyen “bevisstgjøring” skal det lages en guidebok til det historiske området i hver av de ni byene; lages en utgivelse om ny bruk av gamle bygninger; lages en utstilling om ny bruk av historiske bykjerner; produseres og settes opp plaketter og informasjonsskilt i bevaringsområdene; lages en guidet gåtur gjennom de historiske områdene i hver av de ni byene; og arrangeres en fotokonkurranse for barn og voksne om den lokale kulturarven. Denne delen av prosjektet vil hovedsakelig være rettet mot lokalbefolkningen.

Aktivitetene under paraplyen “kapasitetsbygging” vil være mer rettet mot alle som jobber med byutvikling og kulturarv, enten det er ansatte i kommunal og regional forvaltning, håndverkere, eller andre fagfolk. Denne delen av prosjektet vil inneholde bl.a. et seminar om kulturarvsbasert lokal utvikling; workshops om restaurering av historiske bygg; og kurs i forvaltning av kulturarv.

Som et resultat av dette prosjektet skal lokalbefolkningen få bedre kjennskap til kulturarven i deres nærområde, samt at fagfolk vil lære og utvikle metoder og ferdigheter som vil hjelpe dem å bedre bevare og forvalte kulturminner i fremtiden.

Norsk partnerskap

Riksantikvaren vil delta som norsk partner i dette prosjektet. Byutvikling er en strategisk viktig tematikk for Riksantikvaren, sett i lys av bystrategien som ble utviklet for noen år siden. Riksantikvaren vil delta i utveksling av kompetanse og erfaringer med vår estiske søsterorganisasjon, og vil delta i flere av arrangementene.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Estonian National Heritage Board

 • Nettsted

  www.muinsuskaitseamet.ee

 • Norsk partner

  Riksantikvaren

 • Partners nettsted

  www.riksantikvaren.no

 • Beløp

  € 458,000