Eøs-prosjekt

«School for all»: forbedring av skolemiljøet i Pikavere

Estland har mer enn tusen slott og herregårder. Noen av dem stammer tilbake til 1200-tallet, mens de fleste ble bygget på 1700-tallet av baltisk-tyske adelige. Mange av herregårdene ble brent ned eller forlatt under den russiske revolusjonen, men flere hundre gjenstår, og er i dag omgjort til skoler, gallerier, hoteller eller restauranter. I finansieringsperiodene 2004-2009 og 2009-2014 har EØS-midlene støttet restaureringen av flere av de såkalte «manor schools», og de er nå knyttet sammen i et nettverk av herregårdsskoler.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 8. juni 2020

«School for all» Pikavere herregård har, som mange andre estiske herregårder, blitt omgjort til skole. Foto: Pikavere Mõis

Om prosjektet

«School for all» var et prosjekt under det estiske herregårds-programmet. Dette prosjektet hadde som mål å forbedre skolemiljøet i Pikavere, en liten bygd 30km utenfor Tallinn, ved bl.a. å gå til innkjøp av folkeinstrumenter og opprette pensum for å undervise i dem og lettere restaurering av musikkrommet på Pikavere barneskole. Et av de mest vellykkede tiltakene i prosjektet var etableringen av en natursti som går i området rundt Pikavere skole, hvor barna, gjennom diverse læringsaktiviteter, lærer om miljøvern og praktiske ferdigheter i naturen. Det norske selskapet Kreativitetsakseleratoren var partner i dette prosjektet.

Norsk partnerskap

Det norske selskapet Kreativitetsakseleratoren deltok som norsk partner i dette prosjektet.

 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  EE05-0007

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Raasiku municipality

 • Nettsted

  www.moisakoolid.ee

 • Norsk partner

  Kreativitetsakseleratoren AS

 • Beløp

  € 39,574