Eøs-prosjekt

“Young Guardians of Heritage”: opplæring i tradisjonshåndverk

Tradisjonelle håndverksmetoder som har vært bevart i flere hundre år står i fare for å gå tapt dersom kunnskapen ikke overføres til den yngre generasjonen. Dette ville Heritage House i Slovenia sørge for å unngå. Med støtte fra EØS-midlene, og i samarbeid med Museumssenteret i Hordaland, opprettet de en modell for å overføre kunnskap om f.eks. båtbygging og smedkunst fra den eldre til den yngre generasjonen.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 18. februar 2020

Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge. Foto: Ingrid Aas, Differ Media

Om prosjektet

Prosjektet “Young Guardians of Heritage” var et samarbeid mellom slovenske Heritage House, High School for Forestry and Wood og Museumssenteret i Hordaland og fokuserte på kunnskapsoverføring fra den eldre til den yngre generasjonen. I Cerknica i Slovenia lærte elever om båtbygging, smedkunst, linproduksjon og fortellertradisjoner fra eldre kunnskapsbærere. Ved å la ungdom få sentrale roller i å ivareta kulturarven i regionen, sørget de for at tradisjonskunnskap videreføres til nye generasjoner, og bidrar til nye arbeidsmuligheter for ungdom og arbeidssøkende.

Young guardians of heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ljoba Jenče
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge.
Foto: Ingrid Aas, Differ Media
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  SI03-0001

 • Land

  Slovenia

 • Prosjekteier

  PAJN Institute for sustainable living

 • Nettsted

  www.notranjski-park.si

 • Norsk partner

  Museumssenteret i Hordaland

 • Partners nettsted

  www.muho.no

 • Beløp

  € 117,468