Nyheter KF2020

Riksantikvarens liste

Forvaltningsansvaret for flere fredete statlige eiendommer overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i 2020. Hvilke eiendommer skal Riksantikvaren forvalte videre?

Publisert: 17. desember 2019 | Endret: 12. mai 2021

Gløshaugen på NTNU i Trondheim
Gløshaugen, NTNU Gløshaugen på NTNU i Trondheim er blant de fredete statlige eiendommene der forvaltningsansvaret overføres fra Riksantikvaren til Trøndelag fylkeskommune i 2020. Riksantikvaren beholder forvaltningsansvaret for eiendommene på Riksantikvarens liste for 2020. Foto: Morten Stige, Riksantikvaren

På den vedlagte listen finner du en oversikt over kulturminnene i hvert fylke, som Riksantikvaren forvalter som før. For hvert kulturminne følger en liste over enkeltminner. Trykk på pluss-tegnet i Excel-arket, så ser du dem.

Vedlagt til høyre finner man også en nærmere beskrivelse av prosessen for eventuelle nødvendige endringer på listen.