Siste nytt

Nyheter

Helleloftet kom hjem
Nyheter

Helleloftet vendte hjem

På Snarøya i Bærum har det siden midten av 1970-tallet stått et gammelt loft fra Setesdalen. Nå har endelig loftet kommet hjem til Helle, og 30. juni ble det fredet.

 

Publisert: 1. juli 2022

Nyheter

Lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg

En døgnåpen beredskapstelefon bemannet av NIKUs eksperter på restverdiredning er nå på plass. Her kan eiere, forvaltere og brannvesen få umiddelbar rådgivning i tilfeller der verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak.

Publisert: 21. juni 2022

Nyheter

Fredningsoppstart for skogfinsk gravminne

Akkasaari, eller Kjerringholmen som holmen kalles på norsk, ligger sentralt i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske bosetningen på Finnskogen.  Øverst på holmen, omsluttet av høye trær, ligger det spor etter flere finnegraver.

Publisert: 13. juni 2022

Isfjord radio
Nyheter

Varsler fredningsoppstart for Isfjord Radio

– Isfjord radio har nasjonal verdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette anlegget har en lang og unik historie som viser utviklingen i kommunikasjonsteknologi.

Publisert: 9. juni 2022

Restaureringsarbeider ved Nordnorsk fartøyvernsenter.
Nyheter

Avslag på ekstra tilskudd til Nordnorsk fartøyvernsenter

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA) i Gratangen har søkt Riksantikvaren om ekstraordinært driftstilskudd på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. – Vi må dessverre gi avslag på denne søknaden, sier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Publisert: 4. mai 2022

Nyheter

Nye bevaringsstrategier under arbeid

Riksantikvaren jobber med å lage nye, tematiske bevaringsstrategier for hele kulturmiljøfeltet. – Nå har vi lagt fram et utkast til mulige temaer til en begrenset innspillsrunde, sier prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn.

Publisert: 19. april 2022

Nyheter

Meir boltreplass for smed og riggar

I førre veke deltok riksantikvar Hanna Geiran på opninga av utvida smie og riggloft ved Hardanger fartøyvernsenter.

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 22. april 2022

1 2 3 13

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 4. mai 2022