Siste nytt

Nyheter

Nyheter

Frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år. For å synliggjøre og skape engasjement rundt det store arbeidet de frivillige gjør, er det i år bevilget 2,5 millioner kroner som skal gis i tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer.

Publisert: 6. januar 2022 | Endret: 17. januar 2022

Nyheter

Skal bevare kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Barne- og Familiedepartementet har gitt Riksantikvaren oppdrag om å lage forslag til nasjonale bevaringsprogram eller vernestrategier for våre kulturhistorisk viktige kirkebygg. – Dette oppdraget skal vi gjennomføre i samarbeid med Den norske kirke, og vi skal bli ferdige i 2022, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 3. januar 2022 | Endret: 17. januar 2022

Nyheter

Over 100 veier, bruer og bygg på høring

Riksantikvaren sender fredningsforslag for fire nye kulturminner fra Statens vegvesen på høring, samt endringer i fredningsforskriften for over 100 anlegg, bruer og byggverk.  – Det høye antallet gjør dette til Norges største fredningssak, sier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 17. januar 2022

Flyfoto av Koppangsøyene i Glomma
Nyheter

Fem nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Fem nye områder blir en del av satsningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2022 og 2023. Det har Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet gitt sin tilslutning til.

Publisert: 16. desember 2021 | Endret: 17. januar 2022

Nyheter

Kulturarven i naustet

– Mange i Norge har nå et eksempel på Unesco-verdig kulturarv i naustet, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Den 14. desember ble den fellesnordiske tradisjonen med klinkbygde båter innskrevet på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Publisert: 15. desember 2021 | Endret: 16. desember 2021

Nyheter

Statsbudsjettet 2022

Liten reduksjon for Riksantikvarens tilskuddsordninger i forslaget til statsbudsjett

Publisert: 12. oktober 2021 | Endret: 16. desember 2021

Nyheter

Riksantikvarens Høstmøte 2021

To år har gått siden sist vi så hverandre på et fysisk Høstmøte, og vi gleder oss stort over å sammen med Nordland fylkeskommune, kunne invitere til Høstmøte i Bodø, 9. og 10. november 2021.

 

Publisert: 4. oktober 2021 | Endret: 16. desember 2021

Nessasjøhuset er et varehus fra 1850 som i dag huser Ryfylkemuseet. På bildet er det høy sjø.
Nyheter

Vel møtt på Oslo Forum 2021

Den digitale konferansen Oslo Forum 2021 – Cultural heritage in a changing climate, arrangeres 28.-30. september. Tema er klima og kulturminner.

Publisert: 27. september 2021 | Endret: 28. september 2021

Nyheter

Fredingsmarkering på Trandum

Den 8. mai 2020 blei krigsminnet Trandumskogen freda. Laurdag 11. september blei fredinga endeleg markert.

Publisert: 14. september 2021 | Endret: 28. september 2021

Nyheter

Kulturmiljø – med i kampen mot klimaendringene

Klimaendringene gjør at vi står i fare for å miste viktige kulturmiljø, både som følge av hyppigere ekstremvær og som følge av råte og kjemisk nedbrytning. Samtidig kan kulturmiljø bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Riksantikvaren har utarbeidet en ny klimastrategi for kulturmiljøforvaltning.

Publisert: 18. august 2021 | Endret: 2. september 2021

1 2 3 12

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 5. mai 2020