Siste nytt

Nyheter

Nyheter

Kostnadar ved arkeologi i Bybanebygginga

Kostnadsoverslaget for arkeologiske undersøkingar og miljøovervaking for bybanetraseen over Bryggen er klart. NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforsking) har utarbeida overslaget, og Riksantikvaren har no se ndt dette til Bergen kommune.

Publisert: 26. mai 2023

Solenergi på bygg med vern: På småhus med saltak kan solcelletakstein være en god løsning dersom det ikke er kulturhistoriske verdier knyttet til selve taktekkingen. Størrelsen på taksteinen er tilpasset bygningens skala og dimensjonering, og det blir samsvar mellom taket og resten av bygningen. Her er det tatt utgangspunkt i bygningens arkitektoniske kvaliteter ved valget av løsning.
Nyheter

Sju råd om solenergi for vernede bygg

Riksantikvaren har laget en ny veileder for solenergi. – Solenergi på vernede bygg er nytt for både eiere og forvaltning, men det kan være mulig med de riktige løsningene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 22. mai 2023

Brannen i Levanger 16. mai 2023 var dramatisk.
Nyheter

Brannen i Levanger

– Vi har ingen kulturminner å miste, sier riksantikvar Hanna Geiran. Natt til 16. mai brant to fredede bygninger i Levanger.

Publisert: 16. mai 2023

Nyheter

Nytt kunnskapsgrunnlag for landskap i Oppland

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit kunnskapsgrunnlag for landskap det knyter seg nasjonale kulturmiljøinteresser til. Ei oversikt over slike landskap i Oppland i Innlandet fylke er no klar.

Publisert: 10. mai 2023

Nyheter

Trekker innsigelse i Lillesand

Nylig ble det lagt frem et revidert planforslag for Lillesand sparebank, som skal bygges i kjernen av Lillesand sentrum. Riksantikvaren har nå trukket sin innsigelse mot planforslaget.

Publisert: 3. mai 2023

Sjøhus i Sunnhordaland skal bli viktige i verdiskapingen.
Nyheter

Verdiskaping med sjøhus i Sunnhordland

Region Sunnhordland får 1 mill. kroner i verdiskapingsmidlar til det toårige prosjektet Framtid for kulturhistoriske sjøhusbygningar i Sunnhordland.

Publisert: 27. april 2023 | Endret: 15. mai 2023

Æfuglunge i menneskehender
Nyheter

Ny utstilling om verdensarv i Norge

Nå åpner den nye utstillingen «Vår verdensarv» på Vega Verdensarvsenter i Nordland. Utstillingen forteller om de åtte norske verdensarvområdene og en rekke andre steder på jorda som alle står oppført på Unescos verdensarvliste.

Publisert: 24. april 2023 | Endret: 25. april 2023

Kommunene får midler til kulturminneplaner. Vestvågøy i Lofoten.
Nyheter

25 kommuner får kulturmiljømidler i 2023

– Kommunene har en svært viktig rolle i å ta vare på sine kulturmiljøer, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I 2023 får 25 kommuner midler til å lage sine egne kulturmiljøplaner.

Publisert: 21. april 2023 | Endret: 25. april 2023

1 2 3 19

Pressemeldinger – arkiv

Fra og med 2023 samles alt av saker, inkludert pressemeldinger, under «Nyheter».

Her finner du det historiske arkiver til pressemeldinger >2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 22. mai 2023