Siste nytt

Nyheter

Nyheter

Lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg

En døgnåpen beredskapstelefon bemannet av NIKUs eksperter på restverdiredning er nå på plass. Her kan eiere, forvaltere og brannvesen få umiddelbar rådgivning i tilfeller der verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak.

Publisert: 21. juni 2022

Nyheter

Fredningsoppstart for skogfinsk gravminne

Akkasaari, eller Kjerringholmen som holmen kalles på norsk, ligger sentralt i det som er kjent som kjerneområdet for den skogfinske bosetningen på Finnskogen.  Øverst på holmen, omsluttet av høye trær, ligger det spor etter flere finnegraver.

Publisert: 13. juni 2022

Isfjord radio
Nyheter

Varsler fredningsoppstart for Isfjord Radio

– Isfjord radio har nasjonal verdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette anlegget har en lang og unik historie som viser utviklingen i kommunikasjonsteknologi.

Publisert: 9. juni 2022

Restaureringsarbeider ved Nordnorsk fartøyvernsenter.
Nyheter

Avslag på ekstra tilskudd til Nordnorsk fartøyvernsenter

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA) i Gratangen har søkt Riksantikvaren om ekstraordinært driftstilskudd på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. – Vi må dessverre gi avslag på denne søknaden, sier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Publisert: 4. mai 2022

Nyheter

Nye bevaringsstrategier under arbeid

Riksantikvaren jobber med å lage nye, tematiske bevaringsstrategier for hele kulturmiljøfeltet. – Nå har vi lagt fram et utkast til mulige temaer til en begrenset innspillsrunde, sier prosjektleder Dag Erlend Lohne Mohn.

Publisert: 19. april 2022

Nyheter

Meir boltreplass for smed og riggar

I førre veke deltok riksantikvar Hanna Geiran på opninga av utvida smie og riggloft ved Hardanger fartøyvernsenter.

Publisert: 23. mars 2022 | Endret: 22. april 2022

1 2 3 13

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 4. mai 2022