Pressemelding

Riksantikvaren freder skogfinsk røykstue

Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Dette er en av flere fredninger Riksantikvaren gjør av skogfinske kulturminner, og en del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 30. april 2021

Askosberget øvre Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Røykstua på Askosberget tilhører gården Askosberget Øvre, Oppigarn, og ligger i Grue kommune i Innlandet fylke, nær riksgrensen til Sverige. Den skogfinske bosetningen hadde tidlige større geografisk utbredelse på Østlandet. I dag er det hovedsakelig i området vi kjenner som Finnskogen hvor flest skogfinske kulturminner er bevart.

– Våre nasjonale minoriteter er en viktig del av fortellingen om Norge, og vi har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med de skogfinske miljøene om deres kulturminner. Røykstua på Aksosberget Øvre er helt unik. Og vi vil også takke eieren av røykstua for godt samarbeid gjennom istandsettingsarbeidet av både røykstua og den originale røykovnen, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Skogfinske gårder

Hovedbygningen på en tradisjonell skogfinsk gård var tradisjonelt røykstua. Den kunne likne på bygninger som fantes ellers i landet, men var konstruert på en spesiell måte på grunn av den særegne skogfinske røykovnen som ble brukt for oppvarming. Gården har vært i én families eie, helt fra den ble etablert og fram til i dag.

Askosberget, øvre Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Tapte kulturmiljøer

Det finnes i dag få karakteristiske skogfinske kulturmiljøer som er godt bevart, i sin helhet. Dessverre er det ingen gårder i dag som fullt ut kan vise skogfinnenes tradisjonelle og særegne bygningstradisjon. Det særegne kulturlandskapet som omga bygningene, med både tunstruktur og omkringliggende driftsareal i skogslandskapet, er stort sett også gjengrodd.

Avfolkingen av Finnskogen i løpet av 1900-tallet har gjort at mange gårder er forlatt, og noen har forsvunnet helt. Kulturmiljøene og kulturminnene som velges ut for fredning, viser i seg selv en liten del av skogfinnenes kultur og historie, men utgjør samlet et mer helhetlig bilde. Hovedbygningen, eller røykstua, på Askosberget er derfor en viktig del av den skogfinske kulturarven.

Fredningens omfang

Det finnes kun to røykstuer med original røykovn på sin opprinnelige plass bevart i Norge. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret. Både bygningens hovedstruktur og detaljer, som fasadeløsning, vindusåpninger og døråpninger, og materialbruk, skal opprettholdes. Husets rominndeling og overflater i deler av interiøret er også fredet, og fast inventar skal bevares som en del av interiøret.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153