Tilskudd

Tilskuddsordninger

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finner du informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 3. juli 2023