Tilskuddsordninger

Tilskudd til brannsikring av steinkirker fra middelalderen

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av steinkirker fra middelalderen (før 1537)

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til slukkeanlegg og andre tiltak på middelalderkirker i stein som bidrar til et høyt nivå av brannsikring.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Søknadsskjema

Søknadskjema for tilskudd til brannsikring middelalderkirker (PDF)

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Kontakt Riksantikvaren

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023