Våre digitale tjenester

Våre nettsteder, arkiver og databaser

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige i Norge. Databasen er forbeholdt saksbehandlere i forvaltningen.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

AskeladdenGå til Askeladden her
VeiledereHer finner du veiledere til Askeladden

NB!-registeret

I NB!-registeret får du en oversikt over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse.

NB!-registeret inneholder en oversikt over 249 områder av nasjonal interesse fra 78 byer og tettsteder i Norge. Til hvert område finnes det informasjon om kulturmiljøet og dets historie, og en begrunnelse for hvorfor det har nasjonal interesse.

NB!-registeretGå til NB!-registeret her
Veileder for NB!-registeretGå til veilederen her

Digisak

Digisak er en ny søknadsportal for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren er ansvarlig for driften av løsningen.

 Les mer om Digisak her

DigisakGå til Digisak her

Riksantikvarens bildearkiv

bildearkiv.ra.no/fotoweb/views/login er et foto-, tegnings- og dokumentarkiv for kulturminne- og miljøforvaltningen. Tjenesten krever pålogging.

Deler av arkivet er åpent for publikum, dette finnes på kulturminnebilder.ra.no.

Bildearkiv.ra.noGå til bildearkiv her

Kulturminnebilder

Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger.

Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier.

Mye av dette er tilgjengelig for publikum på kulturminnebilder.ra.no

KulturminnebilderGå til kulturminnebilder her
Les mer om våre arkiverGå til arkivsidene her

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er åpent for alle og gir deg oversikt over 170.000 kulturminner i Norge som er registrerte i kulturminnebasen Askeladden.

Kulturminnesøk inneholder kart, fotografier, faktaopplysinger og beskrivelser, og er et unikt verktøy for å finne opplysninger om norske kulturminner. Man kan også legge inn egne kulturminner på nettsiden, les mer om hvordan gjøre dette her. 

KulturminnesøkGå til kulturminnesøk her

Publisert: 23. mars 2020 | Endret: 5. oktober 2020