Konsekvensutredninger for klima og miljø

Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, er det nødvendig å vurdere hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.