Maling av eksteriør på verneverdige trebygninger

Retningslinjer fra Riksantikvaren, juni 2020

Informasjonsarket/Veilederen gjelder for bygninger som tradisjonelt er malt med linoljemaling. Eier/byggherre har ansvar for at alle utførende handverkere gjøres kjent med disse retningslinjene. Utførende maler skal ha kompetanse på verneverdige bygg.

1Hovedprinsipp

Ikke mal der det ikke er nødvendig. Vurdér hvilke vegger som skal males etter en grundig vask.

Legg skjøten mellom nymalte og ikke nyoppmalte vegger til hushjørnene.

Fasader som er lite utsatt for vær eller sol trenger sjeldnere oppmaling. En vask av overflaten

og flekkmaling kan være tilstrekkelig.

2Grunnarbeid

 • Minst mulig av gammel maling fjernes! Eldre malinglag inneholder mer virkestoffer mot biologisk vekst enn moderne malinger. Disse virkestoffene beskytter mot svertesopp.
 • Løs maling fjernes med skrape. Høytrykkspyler, sandblåser eller kjemikalier ødelegger overflaten.
 • Er det tidligere brukt alkydoljemaling, fjernes også kun det løse. Linoljemaling vil sitte godt på nedmattet alkydoljemaling.
 • Overflaten skal mattes slik at nytt malinglag får feste, enten ved vask eller manuell sliping med sandpapir. Vask etter sliping.
 • Overflaten skal vaskes så godt at all tidligere svertesopp og skitt er fjernet.
 • Overflaten må være helt tørr før maling, og treverket skal ha et fuktinnhold under 15 %.

3Maling

 • Det skal brukes ren linoljemaling med naturlige pigmenter.
 • Malingen skal ha et sinkinnhold på over 7 %, og ha dokumentert god effekt mot svertesopp.
 • Bart treverk grunnes med linoljemaling etter produsentens anvisninger.
 • Malingen skal strykes tynt med pensel.
 • Malingen skal tørke godt mellom strøkene.
 • Fasaden skal dekkes til med duk for å hindre forurensing i malingen under opptørking.
 • Det bør males kun i sommersesongen, når tørken er best.