Veiledere

Veiledere arealplanlegging

Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her.

Eksempel­samling veileder for bestemmelser til arealplaner Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Hensynssoner overtunneltak I enkelte reguleringsplaner som omfatter tunnelanlegg legges det en hensynssone på terrengnivå uten særskilte arealformål under. Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Konsekvens­utredning av kommune­planens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer Kultur­historiske landskap av nasjonal interesse veileder Kultur­minner i kommune­planens samfunns­del kort veileder Gode råd for sam­arbeid med frivillige om kulturminne­planer Se informasjonsark her Landskaps­analyse Framgangs­måte for vurdering av landskaps­karakter og landskaps­verdi Lov­kommentar Gjennomgang av de nye bestemmelsene og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse Metode for landskaps­analyse i kommune­plan Veileder NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Kulturminne­plan for kommuner 3 plantyper som kan egne seg for kommunen Utarbeidelse av en kultur­minneplan Veiledning i alle trinn i planprosessen Planlegging i sjøområdene veileder som gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven. Utbygging av vindkraftverk Denne veilederen viser en systematisk fremgangsmåte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vindkraftverk Vurdering av landskaps­virkninger ved ut­bygging av vindkraft­verk veileder

Publisert: 12. desember 2019