r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Stegaros
  6. oktober 2015

  Kulturarven i verneområder

  Nå lanseres en veileder om forvaltning av kulturminner i områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.
 • Klungset leir
  28. september 2015

  Klungset leir i Fauske fredet

  Klungset leir er et av få bevarte lasaretter fra andre verdenskrig. Her ble tyske soldater, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere behandlet under krigen.
Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene