Pissoaret i Stensparken fredet

Riksantikvar Nils Marstein, byantikvar Marte Boro, miljøvernminister Erik Solheim og ordfører Fabian Stang var til stede da det spesielle avtredet på Fagerborg i Oslo ble fredet i dag.

Riksantikvar Nils Marstein, byantikvar i Oslo Marte Boro og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim foran det fredete pissoaret. Foto: Turid Årsheim©Riksantikvaren.

- Formålet med fredningen av pissoaret i Stensparken er å ta vare på et sanitærhistorisk viktig eksempel på hvordan storbyen tilrettela for trivielle behov, sa riksantikvar Nils Marstein ved markeringen.

- Pissoaret i Stensparken forteller om en tid ganske annen enn i dag. Bare det at en kunne planlegge et offentlig tilbud kun for menn er vel i dagens samfunn nærmest utenkelig. Heldigvis. Ikke desto mindre er det viktig å ta vare også på de kildene som forteller om de normer som er forlatt.

Fredningsarrangementet tiltrakk seg mange skuelystne forbipasserende denne formiddagen i Oslo. Elever ved Fagerborg videregående skole sto for underholdningen, og servering av tradisjonsrikt vørterøl satte publikum i den rette 1930-tallsstemningen.

Funkis
Pissoaret i Stensparken ble tegnet av byarkitekt Harald Aars og sto ferdig i 1937. Det skulle i tillegg til å ivareta praktiske hensyn, også ha en estetisk funksjon som parkelement. Det er et representativt eksempel på 30-tallets karakteristiske funksjonalistiske arkitektur.

Et overordnet prinsipp var at en bygnings form skulle styres av funksjonelle hensyn. Arkitekten av urinalet i Stensparken har hatt tre hovedfunksjonskrav som utgangspunkt; pissoaret skulle gi ly for regn, være luftig for å unngå lukt, og gi skjerm mot innsyn. Urinalet har tre ståplasser og er oppført i armert betong. Man kan kjenne igjen den runde grunnplanen i andre funksjonalistiske bygg. 

Ny renslighetsstandard
Offentlige pissoarer var ikke et nytt innslag i bybildet, men fantes allerede på slutten av 1800-tallet. De ble opprinnelig innført for å sette en ny renslighetsstandard i byen, i en tid da mange gjorde sitt fornødne nærmest hvor som helst i gater og streder.

Pissoaret i Stensparken var et yndet og velkjent treffsted for homofile i svært mange år, noe som gjenspeiles i de mange kallenavnene. Den mest kjente betegnelsen er ”Kjærlighetskarusellen”, men også tilnavn som ”Lykkehjulet”, ”Den runde tønne”, ”Soppen” og ”Paraplyen” er blitt brukt.

Fredningen av Pissoaret i Stensparken er en av 12 fredninger Riksantikvaren arbeider med i forbindelse med Kulturminneåret 2009, som har dagliglivets kulturminner som tema.

Oppdatert 30. april 2009 © Riksantikvaren
Logo Kulturminneåret 2009

     

Til kulturkalender »