Prinds Christian Augusts Minde fredet

Mangelsgården, Prins Christian Augusts Minde, representerer en unik historie i hovedstadens utvikling. I dag ble anlegget fredet.

Prinds Christian Augusts Minde i Oslo er fredet av Riksantikvaren. Fra venstre: konst. riksantikvar Sjur Helseth, miljøvernminister Erik Solheim, statssektretær Heidi Sørensen og byantikvar i Oslo, Marte Boro. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Fra venstre: konst. riksantikvar Sjur Helseth, miljøvernminister Erik Solheim, statssekretær Heidi Sørensen og byantikvar i Oslo, Marte Boro. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

 
Konst. riksantikvar Sjur Helseth, miljøvernminister Erik Solheim, statssekretær Heidi Sørensen og byantikvar i Oslo, Marte Boro, var til stede da det sjeldne anlegget ble fredet i dag.

Formålet med fredningen er å bevare Prinds Christian Augusts Minde i Oslo som et unikt eksempel på et anlegg som har vært arbeidsanstalt med dollhus/ asyl, slik institusjonen utviklet seg på 1800-tallet og inn på 1900- tallet. Anlegget har svært høy kultur- og sosialhistorisk verdi.

Fredningen av Mangelsgården skal bevare et 16-1700-talls lystgårdsanlegg med svært høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi, men også bevare den kulturhistorien og de bygningsmessige endringer som knytter seg til anleggets senere bruk som arbeidsanstalt og dollhus.

Anlegget representerer en unik historie i hovedstadens utvikling. De første deler av anlegget ble bygget på slutten av 1600-tallet som lystgård. På 1800-tallet overtok stiftelsen Prins Christian Augusts Minde som institusjon for mennesker med spesielle oppfølgingsbehov. Anlegget er i dag i kommunalt eie, og drives av Omsorgsbygg Oslo KF.

I forrige uke reiste Riksantikvaren innsigelse mot et reguleringsforslag for kvartalet.

Les hele fredningsvedtaket her (pdf)

Prinds Christian Augusts Minde i Oslo ble fredet av Riksantikvaren 3. september 2009. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren
Oppdatert 09. september 2009 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner