r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Riskafjord II
  21. april 2015

  Tilskudd til fartøy i 2015

  Riksantikvaren har fordelt drøyt 60 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av verneverdige fartøy over hele landet.
 • Vigeland-museet sett fra utsiden. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren
  15. april 2015

  Vigeland-museet fredet

  Vigeland-museet ble bygd i 1920-årene av Oslo kommune som atelier, bolig og fremtidig museum for billedhuggeren Gustav Vigeland.
Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene