r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Baroniet Rosendal i Kvinnherad kommune. Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren
  20. november 2015

  Heile Baroniet Rosendal freda

  Baroniet Rosendal i Kvinnherad er Noregs einaste baroni. Slottet på Rosendal har vore freda sidan 1923. I dag vart resten av anlegget freda, inkludert parken og landskapet rundt.
 • Vamma kraftstasjon er den nederste av de tre stasjonene i den særegne delen av Glomma fra Øyeren til Eidsberg. Deretter går det dramatiske fosselandskapet over i et mer innsjølignende landskap nedenfor Valdisholm, som sees i øverste høyre hjørne. Foto: Østfold fylkeskommune.
  10. november 2015

  Kulturhistoriske landskap i Østfold

  Ni landskap i Østfold er valgt ut til å være med i Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene