Skansen jernbanebro fredet

Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebro på Dovrebanen. Broen, som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate i San Francisco.

Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebro på Dovrebanen. Broen, som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate i San Francisco.

Fredningen omfatter hele broen både konstruksjon og teknisk utstyr. Brovakthytten og trafobygningen som ligger ved siden av er også  fredet sammen med brokarene.
Broens skinnegang, signal- og kontaktledningsanlegg er ikke fredet.

Skansen jernbanebro er enestående i sitt slag i Norge, og i resten av verden er det bare et fåtall broer igjen med tilsvarende konstruksjon. Broen har derfor som kulturminne en stor sjeldenhetsverdi og fredningen vil sikre anlegget for fremtiden.

Til fredningsvedtaket »

Til forskrift om fredning på Lovdata »

Kontaktperson:
Seksjonssjef Lisen Roll, tlf: 22940497

Oppdatert 10. februar 2006 © Riksantikvaren