Skansen jernbanebro fredet

Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebro på Dovrebanen. Broen, som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate i San Francisco.

Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebro på Dovrebanen. Broen, som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate i San Francisco.

Fredningen omfatter hele broen både konstruksjon og teknisk utstyr. Brovakthytten og trafobygningen som ligger ved siden av er også  fredet sammen med brokarene.
Broens skinnegang, signal- og kontaktledningsanlegg er ikke fredet.

Skansen jernbanebro er enestående i sitt slag i Norge, og i resten av verden er det bare et fåtall broer igjen med tilsvarende konstruksjon. Broen har derfor som kulturminne en stor sjeldenhetsverdi og fredningen vil sikre anlegget for fremtiden.

Til fredningsvedtaket »

Til forskrift om fredning på Lovdata »

Kontaktperson:
Seksjonssjef Lisen Roll, tlf: 22940497

Oppdatert 10. februar 2006 © Riksantikvaren

Kalender

mar april 2014 mai
  m t o t f l s
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
18. mai 14Markering på Stenberg, hjemmet til eidsvollsmannen Lauritz Weidemann
21. mai 14Foredrag og vandring i det Trondheim som fantes i 1814
24. mai 14Grunnlovsmarkering på Nes jernverk
01. juni 14Åpning av pilegrimssesongen 2014
05. juni 14Utviklingsnett i Moss