r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

Flere nyheter

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Se oversikt over publikasjonene 

Har du lyst til å jobbe hos Riksantikvaren?

Vi har nå fire ledige stillinger:

- avdelingsdirektør i Organisasjonsavdelingen

- controller i Organisasjonsavdelingen 

- rådgivere i Kulturminneavdelingen

Les mer om stillingene her