Skansen jernbanebro fredet

Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebro på Dovrebanen. Broen, som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate i San Francisco.

Riksantikvaren har vedtatt å frede Skansen jernbanebro på Dovrebanen. Broen, som ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22.mars i 1918, er konstruert av Joseph B. Strauss. Han var også ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate i San Francisco.

Fredningen omfatter hele broen både konstruksjon og teknisk utstyr. Brovakthytten og trafobygningen som ligger ved siden av er også  fredet sammen med brokarene.
Broens skinnegang, signal- og kontaktledningsanlegg er ikke fredet.

Skansen jernbanebro er enestående i sitt slag i Norge, og i resten av verden er det bare et fåtall broer igjen med tilsvarende konstruksjon. Broen har derfor som kulturminne en stor sjeldenhetsverdi og fredningen vil sikre anlegget for fremtiden.

Til fredningsvedtaket »

Til forskrift om fredning på Lovdata »

Kontaktperson:
Seksjonssjef Lisen Roll, tlf: 22940497

Oppdatert 10. februar 2006 © Riksantikvaren

Kalender

jun juli 2014 aug
  m t o t f l s
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
16. august 14Fredning av Fredriksten festning
01. september 14Boklansering: De kom fra alle kanter - eidsvollsmennene og deres hus
18. september 14Utviklingsnett: Friluftsliv og kulturminner