r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Bogstad gård. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
  28. november 2014

  Bogstad fredet

  På dagen to hundre år etter Karl Johans avskjedsfest var det igjen feiring på Bogstad i Oslo. Denne gangen for å markere fredningen av storgårdsanlegget og kulturlandskapet rundt.
 • Torgallmenningen i Bergen. Foto: Guri Dahl
  25. november 2014

  Byliv og næring i sentrum

  I dag åpner konferansen «Byliv og næring i sentrum: Verneverdige byområder som ressurs» på Litteraturhuset i Bergen. Konferansen overføres direkte.
 • Høyesterett. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren
  21. november 2014

  Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan ferdigstilt

  Domstolene, politiet og kriminalomsorgen er institusjoner med lange historiske linjer. Nå er historien grundig dokumentert gjennom Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan. De viktigste kulturminnene blir i tillegg fredet.
Flere nyheter

Arrangementer

Bevaringsprogram

Gjennom ti bevaringsprogram arbeides det med å sette i stand fredete og fredningsverdige kulturminner i Norge.

 

Les mer om bevaringsprogrammene

Publikasjoner

Riksantikvaren gir ut egne publikasjoner, faktaark og andre typer informasjonsskriv.

 

Les mer om publikasjonene