Schirmers stavkirketegninger digitalisert

Herman Major Schirmer var Norges første riksantikvar. Tegningene hans av Borgund stavkirke fra 1861 er nå digitalisert av Riksantikvarens arkiv.

Herman Major Schirmer var Norges første riksantikvar. Tegningene hans av Borgund stavkirke fra 1861 er nå digitalisert av Riksantikvarens arkiv.

- Digitaliseringen av disse tegningene vil gjøre dem tilgjengelige for langt flere, sier seksjonssjef Hilde Sommer i Arkivseksjonen hos Riksantikvaren.

Arkivet planlegger digitalisering av mer av Riksantikvarens unike dokumentasjonsmateriale i forbindelse med ny digital tegningsdatabase som er under anskaffelse. Her vil også Schirmers stavkirketegninger tilgjengeliggjøres. Digitale kopier fører til at originalene utsettes for mindre slitasje. Schirmers stavkirketegninger er bundet inn i en bok. Denne er i dårlig forfatning og vil nå restaureres.

Arkitekturteoretiker
H. M Schirmer etablerte en egen arkitektpraksis i Kristiania i 1869. Imidlertid har Schirmer først og fremst hatt betydning som arkitekturteoretiker og lærer i arkitektur og ved utforskning og bevaring av landets bygninger fra middelalderen. Han tegnet det første utkastet til restaureringen av Trondheim Domkirke. Gjennom sin virksomhet som lærer på Tegneskolen i Kristiania fikk han stor betydning for en ny generasjon av arkitekter.

Første riksantikvar
Oppmålingsferder med studentene til Gudbrandsdalen og Numedal i årene 1895 - 1904 og 1909-12 formidlet verdien av vår gamle bygningskultur. Det gav de unge arkitektene impulser til å skape en ny samtidsarkitektur. I 1912 ble han konstituert som Norges første riksantikvar, noe han var i ett år.

Borgund stavkirke
Da Schirmer var 15 år gammel kom han i lære hos farens venn arkitekt F. W. Schiertz i Bergen. Her utførte han flere oppmålingsoppdrag. Allerede 1861 hadde Schirmer målt opp Borgund stavkirke og også drevet oppmålinger av Mariakirken i Bergen. Tegningene av Borgund stavkirke er samlet i plansjeverket Borgunds stavkirke i Sogn, som nå er digitalisert og finnes i Riksantikvarens arkiv.

Se også:

Riksantikvarens arkiver »

 

Oppdatert 25. september 2008 © Riksantikvaren

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminnearbeid i kommunene – nok en gang