r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Presse

Pressetelefon: 40465153

Telefonen er betjent i vanlig kontortid. (Ikke send sms, telefonen viderekobles).

Kommunikasjonsenheten:

Siri Wolland
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: 982 02 735
E-post: siri.wolland@ra.no

Turid Årsheim
Telefon: 982 02 726
E-post: tar@ra.no

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har vaktordning kvelder og helger.
Henvendelser om internett-sidene: internett@ra.no

Om offentlig journal og innsyn i dokumenter: Riksantikvarens offentlige journal

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet Medieloggen. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp henvendelsene.

Se også personvernerklæring for Riksantikvaren