Arbeidsområder

Krigens kulturminner

Krigsminner er fysiske eller immaterielle minner etter krig og okkupasjon. Kulturminner fra andre verdenskrig kan være bygg, anlegg, landskap eller andre spor etter hendelser i landet under krigen – fra krigshandlinger eller dagliglivet.

Tanksskytebane Trandumskogen

Hva er et krigsminne?

Eksempler på krigsminner er blant annet stående bygninger og anlegg, infrastruktur, løse gjenstander, ikke-synlige kulturminner under bakken og under vann og steder for historiske hendelser. Noen eksempler på større kategorier er fangeleirer og krigsgraver, forsvarsanlegg som kanonstillinger og bunkere, kulturminner etter sivil motstandskamp og skipsvrak.

Forsvars‐ og krigshistorie er et prioritert tema i Riksantikvarens fredningsstrategi, som sier hva vi skal frede i årene som kommer. Kulturminner fra forsvars- og krigshistorie i Norge fordeler seg særlig innenfor tre temaer: forsvarslinjen mot Sverige (ca. 1640–1905), okkupasjonsmakt og motstandskamp under 2. verdenskrig (1940–1945), og den kalde krigen (ca. 1945–1990).

Kulturminner fra andre verdenskrig

I 2020 er det 75 år siden andre verdenskrig tok slutt. Mange av de fysiske sporene fra andre verdenskrig er forsvunnet, eller er i ferd med å forsvinne. Det gjør det desto viktigere å ta vare på de gjenværende kulturminnene fra krigen. Noen krigsminner er fredet av Riksantikvaren. De aller fleste krigsminner er likevel ikke fredet, men kan bevares på andre måter, for eksempel gjennom plan- og bygningsloven og kommunale kulturminneplaner. Mange krigsminner blir tatt vare på takket være stor frivillig innsats og lokalt engasjement.

Kulturminner fra andre verdenskrig er viktige for forståelsen av hva de som levde i Norge under andre verdenskrig opplevde. Kulturminnene bidrar til at fortellingen holdes levende og ikke blir glemt. Flere kulturminner fra, eller med tilknytning til, andre verdenskrig er fredet av Riksantikvaren. Under her ser du noen eksempler.

Podkast

Seniorrådgjevar og arkeolog Jostein Gundersen snakkar om krigens kulturminne i podkasten vår «Alt du ikkje visste om».

 

Publisert: 3. juli 2020 | Endret: 28. januar 2022