Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Brannsikring av tette trehusområder

Trehus som står tett er utsatt for brann. Få land har så høy andel trehusbebyggelse som Norge, og over 200 trehusmiljø er i dag registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse.

Brannsikring av tette trehus er viktig.
Tett i tett med trehus. Damstredet er et av Oslos tette trehusområder. Foto: Lene Buskoven.

Nabolag og kommune må samarbeide

Brannsikring av tette trehus er viktig, fordi i gamle trehusmiljøer kan faren være stor for at en brann sprer seg til flere bygninger. I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og da kan liv, helse og uerstattelige kulturminner gå tapt.

Å hindre slike branner krever et tett samarbeid mellom nabolag og kommune. Det holder ikke at én tar ansvar, alle må gjøre en innsats for å holde trehusmiljøene så brannsikre som mulig. Riksantikvarens veileder er derfor beregnet for både eiere og kommuner, og viser hvordan arbeidet med brannsikring av disse trehusmiljøene kan gjøres.

Les Riksantikvarens veileder for brannsikring av verneverdig, tett trehusbebyggelse.

Veilederen gir en oversikt over gjeldende lover og forskrifter, forklarer hvorfor brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse er en spesiell utfordring, og gir råd til den praktiske gjennomføringen.

Trehus tett i tett gir brannspredning

Helt fram til tidlig 1900–tall ble trehusmiljø bygget uten krav til brannvegg eller 8 meter avstand, slik som det er vanlig å bygge i dag. Disse trehusmiljøene har stått gjennom nedgangstider og forvitring, byggeboom og saneringsplaner. I dag utgjør de noen av våre fremste nasjonale kulturminner. Slike trehusmiljøer finnes i alt fra små fiskevær og klyngetun til store bysenter.

Vanlige tiltak mot brannspredning, slik som avstand eller brannvegger, er ikke praktisk mulig i tett trehusbebyggelse. Selv om hver enkelt eier har sørget for brannsikkerhet i sitt eget bygg, vil det fortsatt være fortsatt en risiko for bybrann og tap av uerstattelig kulturarv. Særskilte brannsikringstiltak er derfor nødvendig for trehusmiljøene.

Det handler først og fremst å få laget en brannsikringsplan som gir oversikt, slik at eiere og kommune kan gjøre tiltak. Riksantikvaren er opptatt av at de lokale brannsikringsplanene tar for seg både forebyggende tiltak og fysiske tiltak som kan hindre brannspredning.

Aktuelle brannsikringstiltak i verneverdige tette trehusmiljøer er blant annet varslingsanlegg med direkte kobling til brannvesenet, gode slokkemuligheter og at brannvesenet har utstyr for å bekjempe branner i utsatte områder som for eksempel loft.

Du kan søke om tilskudd

Det er en egen tilskuddsordning for brannsikring av tette trehusmiljøer. Søknadsfristen er 1. november hvert år, og du søker til din fylkeskommune eller Sametinget.

Alle kan forebygge brann

I tillegg er det viktig at vi alle bidrar til brannsikkerhet: Det handler om håndtering av åpen ild, enten det er julelys, fyring i ovn eller opptenning av grill, og det handler om å holde elektriske anlegg i orden og å ikke glemme mat på komfyren.

Les flere råd om brannsikring av fredede og verneverdige bygninger.

Tall fra DSB viser at det brenner mest i månedene desember og januar. Dersom en bor i et tett trehusmiljø vil en være ekstra utsatt, ikke bare for brann i eget hus, men også for spredning fra andre hus som ligger tett i tett.

 

Branner i tette trehusmiljøer

  • 2023: Brann i Bergen ved Vågsbunnen.
  • 2023: Brann i Levanger.
  • Risør, februar i 2021. Tre hus brant ned til grunnen. Termisk kamera førte til at brannen ble oppdaget tidlig, og det kan ha bidratt til at ikke flere hus gikk tapt.
  • Lærdal, januar i 2014. Mer enn 40 bygninger ble totalskadet.

I tillegg var det i 2023 en storbrann nært på det verneverdige trehusmiljøet i Kragerø.

Brannsikring for tette trehus er viktig.
Skudeneshavn I gamle Skudeneshavn ligger trehusene tett i tett. Foto: Karmøy kommune.
VeilederBrannsikring av tette trehus.
VeilederTilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Kart over verneverdige tette trehusmiljøer

Her finner du kartet

Gode råd om brannsikring i trehus

Brannsikring spenner bredt, fra avanserte teknologiske løsninger til de helt enkle tiltakene. Mye kan gjøres med enkle midler: fornuftig bruk, enkel varsling og tilgang på slokkeutstyr.

Dette heftet byr på hele spekteret av løsninger.

Publisert: 26. februar 2021 | Endret: 24. oktober 2023